website buttons

พระอภัยมณี การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์

รหัสสินค้า: 9789747236651
สำนักพิมพ์ ศยาม
ผู้แต่ง สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2549 จำนวนหน้า 288

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 200 บาท

Special Price 180 บาท

หนังสือเข้า 18-07-2017

ได้รับ 180 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

สุนทรภู่ได้สร้างตัวละครพระอภัยมณีไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะด้านนิสัย และความประพฤติของตัวละครมีลักษณะแตกต่างไปจากเรื่องอื่น ๆ อยู่หลายประการ ความแตกต่างนี้ ทำให้งานชิ้นนี้มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวทำให้ได้รับความนิยมจากผู้อ่านมาเป็นเวลายาวนาน

เมื่อพระอภัยมณี เป็นเรื่องที่ได้รับการยกย่องและมีคนอ่านมากที่สุด จึงกลายเป็นเรื่องที่นักคิด นักวิจารณ์ นักวรรณคดี นักจิตวิทยา และรวมไปถึงนักวิชาการหลาย ๆ สาขา ต่างวิเคราะห์และวิจารณ์กันอย่างหลากหลาย

พระอภัยมณี : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์ ของ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ถึงแม้ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เมื่อ 35 ปีมาแล้ว ก็ยังเป็นข้อวิจารณ์ที่เกิดจากขั้นตอนของการ ‘ครุ่นคิดพินิจนึกอย่างจริงจัง’ (คำนำผู้เขียน ในการพิมพ์ครั้งที่ 2) ซึ่งถือได้ว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นเครื่องรับประกันคุณภาพอีกเล่มหนึ่ง ที่ผู้อ่านสามารถนำไปวิเคราะห์ วิจารณ์เพื่อต่อยอดกระบวนการทางความคิดต่อไปได้ แม้ว่าจะนำกรอบทฤษฎีสมัยใหม่สาขาไหนมาจับก็ตาม  

รายละเอียดสินค้า

สุนทรภู่ได้สร้างตัวละครพระอภัยมณีไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะด้านนิสัย และความประพฤติของตัวละครมีลักษณะแตกต่างไปจากเรื่องอื่น ๆ อยู่หลายประการ ความแตกต่างนี้ ทำให้งานชิ้นนี้มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวทำให้ได้รับความนิยมจากผู้อ่านมาเป็นเวลายาวนาน

 

เมื่อพระอภัยมณี เป็นเรื่องที่ได้รับการยกย่องและมีคนอ่านมากที่สุด จึงกลายเป็นเรื่องที่นักคิด นักวิจารณ์ นักวรรณคดี นักจิตวิทยา และรวมไปถึงนักวิชาการหลาย ๆ สาขา ต่างวิเคราะห์และวิจารณ์กันอย่างหลากหลาย

 

พระอภัยมณี : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์ ของ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ถึงแม้ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เมื่อ 35 ปีมาแล้ว ก็ยังเป็นข้อวิจารณ์ที่เกิดจากขั้นตอนของการ ‘ครุ่นคิดพินิจนึกอย่างจริงจัง’ (คำนำผู้เขียน ในการพิมพ์ครั้งที่ 2) ซึ่งถือได้ว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นเครื่องรับประกันคุณภาพอีกเล่มหนึ่ง ที่ผู้อ่านสามารถนำไปวิเคราะห์ วิจารณ์เพื่อต่อยอดกระบวนการทางความคิดต่อไปได้ แม้ว่าจะนำกรอบทฤษฎีสมัยใหม่สาขาไหนมาจับก็ตาม  

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.