Connect with Facebook

สิทธาเศรษฐี

รหัสสินค้า: 9789743505409
สำนักพิมพ์ แมวบ้าน
ผู้แต่ง จำลอง ฝั่งชลจิตร ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2559 จำนวนหน้า 214

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

ราคาปกติ: 140 บาท

Special Price 126 บาท

หนังสือเข้า 17-02-2016

รายละเอียดโดยย่อ

ปี 2553  ผมได้รับทุนจากมูลนิธีสดศรี-สฤษดิ์วงศ์  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  ให้เขียนนวนิยายกระตุ้นการเติบโตภายใน  (Inner  Growing)  โดยสืบหาบุคคลที่มีจิตสำนึกและบทบาทต่อสังคมในด้านสร้างเสริมพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์  บุคคลผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์  จรรยาบรรณและเสียสละ  แล้วนำประวัติและวิถีปฏิบัติมาปรุงแต่งเป็นนวนิยาย

                ผมเลือก  ‘จิมมี่  ชวาลา’  เจ้าของร้านผ้าผู้มีใจเมตตา  และเสียสละแบ่งปันแก่สังคมมายาวนานต่อเนื่อง

‘สิทธา’  แปลว่า  ผู้สำเร็จ, ผู้มีชื่อเสียง,  งดงามและศักดิ์สิทธิ์

‘เศรษฐี’  คือผู้เสียสละแบ่งปัน

                วันที่ 5 ธันวาคม  2558  จิมมี่  ชวาลา  บริจาคเงิน  28  ล้านบาทแก่มูลนิธีราชประชานุเคราะห์  (ซื้อทองคำบริสุทธิ์บูรณะปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวาระทรงมีพระชนมายุ  88  พรรษา

                ‘สิทธาเศรษฐี’  เป็นนวนิยายแนว  fictionalized  Biography  ที่ได้รับความนิยมมากมายในโลกตะวันออก

 

รายละเอียดสินค้า

ปี 2553  ผมได้รับทุนจากมูลนิธีสดศรี-สฤษดิ์วงศ์  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  ให้เขียนนวนิยายกระตุ้นการเติบโตภายใน  (Inner  Growing)  โดยสืบหาบุคคลที่มีจิตสำนึกและบทบาทต่อสังคมในด้านสร้างเสริมพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์  บุคคลผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์  จรรยาบรรณและเสียสละ  แล้วนำประวัติและวิถีปฏิบัติมาปรุงแต่งเป็นนวนิยาย

 

                ผมเลือก  ‘จิมมี่  ชวาลา’  เจ้าของร้านผ้าผู้มีใจเมตตา  และเสียสละแบ่งปันแก่สังคมมายาวนานต่อเนื่อง

 

‘สิทธา’  แปลว่า  ผู้สำเร็จ, ผู้มีชื่อเสียง,  งดงามและศักดิ์สิทธิ์

 

‘เศรษฐี’  คือผู้เสียสละแบ่งปัน

 

                วันที่ 5 ธันวาคม  2558  จิมมี่  ชวาลา  บริจาคเงิน  28  ล้านบาทแก่มูลนิธีราชประชานุเคราะห์  (ซื้อทองคำบริสุทธิ์บูรณะปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวาระทรงมีพระชนมายุ  88  พรรษา

 

                ‘สิทธาเศรษฐี’  เป็นนวนิยายแนว  fictionalized  Biography  ที่ได้รับความนิยมมากมายในโลกตะวันออก