Connect with Facebook

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก

รหัสสินค้า: 9789743159596
สำนักพิมพ์ ศยาม
ผู้แต่ง เสฐียรพงษ์ วรรณปก ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 152

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 120 บาท

Special Price 108 บาท

หนังสือเข้า 23-02-2018

ได้รับ 108 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

      เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธองค์มีแง่มุมควรพิจารณามากมาย

      ในพระไตรปิฎกพูดถึงตอนเสด็จ มิได้หนีออกบวชตามที่คนไทยเชื่อกัน หากทรงเสด็จออกบวชต่อหน้าพระพักตร์เสด็จพ่อและเสด็จแม่(เลี้ยง) มีตามหลักฐานบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก แต่ชาวไทยไม่ค่อยได้อ่านพระไตรปิฎก มักจะไปเชื่อหลักฐานหนังสือที่แต่งภายหลัง โดยเฉพาะหนังสือ พุทธประวัติ ฉบับกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ซึ่งเป็นที่รับรู้กันแพร่หลายเสียด้วย

รายละเอียดสินค้า

เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธองค์มีแง่มุมควรพิจารณามากมาย

      ในพระไตรปิฎกพูดถึงตอนเสด็จ มิได้หนีออกบวชตามที่คนไทยเชื่อกัน หากทรงเสด็จออกบวชต่อหน้าพระพักตร์เสด็จพ่อและเสด็จแม่(เลี้ยง) มีตามหลักฐานบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก แต่ชาวไทยไม่ค่อยได้อ่านพระไตรปิฎก มักจะไปเชื่อหลักฐานหนังสือที่แต่งภายหลัง โดยเฉพาะหนังสือ พุทธประวัติ ฉบับกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ซึ่งเป็นที่รับรู้กันแพร่หลายเสียด้วย