Connect with Facebook

๓๐ ชาติในเชียงราย (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9789743158711
สำนักพิมพ์ สยามปริทัศน์
ผู้แต่ง บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557 จำนวนหน้า 539

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 650 บาท

Special Price 585 บาท

หนังสือเข้า 02-04-2015

ได้รับ 585 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

๑ ใน ๑๐๐ เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

พ.ศ. ๒๔๙๒ ข้าพเจ้าถูกเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่ต้องเดินทางไปตามท้องที่ต่างๆ จึงเลยถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนศึกษาขนบประเพณีความเป็นอยู่ของชาวป่าชาวเขาและชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย นำมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้น เมื่อหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกจำหน่ายก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจนต้องพิมพ์ซ้ำ

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ถ้าได้แก้ไขเสียใหม่พร้อมทั้งเพิ่มภาพแทรกประกอบเรื่องให้มากก็จะเป็นการดีไม่น้อย จึงเดินทางไปสำรวจบันทึกใหม่หลายแห่งหลายคราวแล้วนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอยู่บ้างทั้งในเวลาปัจุบันและอนาคต

รายละเอียดสินค้า

พ.ศ. ๒๔๙๒ ข้าพเจ้าถูกเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่ต้องเดินทางไปตามท้องที่ต่างๆ จึงเลยถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนศึกษาขนบประเพณีความเป็นอยู่ของชาวป่าชาวเขาและชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย นำมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้น เมื่อหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกจำหน่ายก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจนต้องพิมพ์ซ้ำ

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ถ้าได้แก้ไขเสียใหม่พร้อมทั้งเพิ่มภาพแทรกประกอบเรื่องให้มากก็จะเป็นการดีไม่น้อย จึงเดินทางไปสำรวจบันทึกใหม่หลายแห่งหลายคราวแล้วนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอยู่บ้างทั้งในเวลาปัจุบันและอนาคต