Connect with Facebook

ไทยสิบสองปันนา เล่ม ๒ (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9789743158704
สำนักพิมพ์ สยามปริทัศน์
ผู้แต่ง บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557 จำนวนหน้า 329

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 500 บาท

Special Price 450 บาท

หนังสือเข้า 02-12-2014

ได้รับ 450 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

หลังจาก ไทยสิบสองปันนา เล่ม ๑ ออกไปสู่ท้องตลาดเพียงไม่กี่วัน ก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อ่านเป็นอย่างดี ผู้มีเกียรติหลายท่านตลอดจนหนังสือพิมพ์ไทย จีน บางฉบับได้ให้คำชมเชย และนำไปแปลลงเป็นประจำสัปดาห์ ข้าพเจ้าจึงเขียน ไทยสิบสองปันนา เล่ม ๒ ต่อจนจบเพื่อท่านจะได้ทำความเข้าใจต่อชีวิตความเป็นอยู่จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ ของชนเผ่าไทยในต่างประเทศเพิ่มเติมจากที่ได้เขียนไว้ในเล่ม ๑

รายละเอียดสินค้า

หลังจาก ไทยสิบสองปันนา เล่ม ๑ ออกไปสู่ท้องตลาดเพียงไม่กี่วัน ก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อ่านเป็นอย่างดี ผู้มีเกียรติหลายท่านตลอดจนหนังสือพิมพ์ไทย จีน บางฉบับได้ให้คำชมเชย และนำไปแปลลงเป็นประจำสัปดาห์ ข้าพเจ้าจึงเขียน ไทยสิบสองปันนา เล่ม ๒ ต่อจนจบเพื่อท่านจะได้ทำความเข้าใจต่อชีวิตความเป็นอยู่จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ ของชนเผ่าไทยในต่างประเทศเพิ่มเติมจากที่ได้เขียนไว้ในเล่ม ๑