Connect with Facebook

๒๑ แผ่นดิน (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9789743158698
สำนักพิมพ์ สยามปริทัศน์
ผู้แต่ง บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558 จำนวนหน้า 351

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 500 บาท

Special Price 450 บาท

หนังสือเข้า 12-03-2015

ได้รับ 450 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

ในชีวิตของข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศหลายคราวทั้งไปอยู่และไปดูงาน บางประเทศมีความจงใจที่จะไป บางประเทศเหตุการณ์บังคับให้ต้องไป แต่ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแผ่นดินของประเทศต่างๆ ที่กว่าถึงนี้ (สเปน เดนมาร์ก ฮอลันดา อิตาลี เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อียิปต์ ซีเรีย อีรัก ปากีสถาน อินเดีย พม่า มลายู ลาว เขมร ญวน จีน และญี่ปุ่น) ข้าพเจ้าเคยย่างเท้าลงไปบางแห่งนับเวลานานปี บางแห่งชั่วระยะเวลาอันสั้น ซึ่งข้าพเจ้าได้พยายามเขียนให้ท่านอ่าน

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่นของการเล่าเรื่องใน ๒๑ แผ่นดิน คือการแทรกมุมมองและความคิดเห็นต่อสิ่งที่พบเห็น ทั้งด้านกายภาพ อาทิ อาคาร บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ฯลฯ และด้นการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนคติความเชื่อของชนในประเทศนั้นๆ รวมถึงประวัติศาสตร์ การเมือง เรื่องเล่า ตำนาน การแต่งกาย การรับประทานอาหาร ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ