Connect with Facebook

ราชอาณาจักรลาว (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9789743158681
สำนักพิมพ์ สยามปริทัศน์
ผู้แต่ง บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2558 จำนวนหน้า 411

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 550 บาท

Special Price 495 บาท

หนังสือเข้า 12-03-2015

ได้รับ 495 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

ถ้าไทยเป็นชนชาติหนึ่งต่างหากไม่ใช่ลาว ไม่ใช่ลื้อ (สิบสองปันนา) ไม่ใช่ไต (คนไทยในพม่าและมณฑลยูนนานด้านตะวันตก) ไม่ใช่เขิน (เขตเซียงตุง) ฯลฯ ชนชาติไทยมาจากไหน หรือการอยู่ผสมปนเปกับพวกขอม เขมร มอญ จีน ฝรั่ง ฯลฯ ทำให้แบ่งแยกกันเป็นไทย เป็นลาว แท้ที่จริง ไทยคือลาว ลาวคือไทย นั่นเอง

รายละเอียดสินค้า

แม้เรื่องราวใน ราชอาณาจักรลาว จะเกิดจากการค้นคว้าเป็นส่วนใหญ่ มีข้อมูลทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ ลำดับกษัตริย์ และการปกครองเป็นหลัก ดังที่ผู้เขียนได้ให้รายการหนังสือที่ใช้ประกอบการเขียนไว้ และออกตัวว่าไม่ได้เดินทางไปทุกหัวเมืองในลาว แต่ก็นับได้ว่าผู้เขียนได้บันทึกเรื่องราวโดยละเอียดในช่วงต้นของความขัดแย้งที่เริ่มก่อรูป ก่อนจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองลาวยาวนาน (พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๘) จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ เรื่องมาจนปัจจุบัน