Connect with Facebook

เที่ยวเมืองญี่ปุ่น (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9789743158650
สำนักพิมพ์ สยามปริทัศน์
ผู้แต่ง บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557 จำนวนหน้า 455

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 550 บาท

Special Price 495 บาท

หนังสือเข้า 02-12-2014

ได้รับ 495 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเมืองญี่ปุ่นสองคราวก่อนและระหว่างสงครามปรมาณู

ประเทศญี่ปุ่นสมัยเก้าสิบปีล่วงมาแล้วมีสภาพไม่ผิดอะไรกับประเทศไทยแต่ปัจจุบันญี่ปุ่นได้ก้าวหน้าไปไกลประเทศไทยเราเพิ่งมาตื่นตัว เข้าจับงานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเมื่อสิบปีมานี้เอง และได้ชะงักลงไประหว่างสงคราม

ถึงแม้พลเมืองทั้งหมดร่วมร้อยล้านคนญี่ปุ่นก็สามารถปกครองพลเมืองของเขาได้ด้วยความเป็นระเบียบพร้อมเพรียงกัน ดังนั้นเมื่อเราพบปะคนญี่ปุ่นคนหนึ่งก็เหมือนเราได้พบปะคนญี่ปุ่นทั้งประเทศ ความรู้สึกนึกคิด ความสุภาพ ความเป็นระเบียบ ความรักประเทศชาติของเขา ตลอดจนความเป็นอยู่ของเขา คล้ายๆ กันหมด

รายละเอียดสินค้า

ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเมืองญี่ปุ่นสองคราวก่อนและระหว่างสงครามปรมาณู ประเทศญี่ปุ่นสมัยเก้าสิบปีล่วงมาแล้วมีสภาพไม่ผิดอะไรกับประเทศไทยแต่ปัจจุบันญี่ปุ่นได้ก้าวหน้าไปไกลประเทศไทยเราเพิ่งมาตื่นตัว เข้าจับงานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเมื่อสิบปีมานี้เอง และได้ชะงักลงไประหว่างสงคราม ถึงแม้พลเมืองทั้งหมดร่วมร้อยล้านคนญี่ปุ่นก็สามารถปกครองพลเมืองของเขาได้ด้วยความเป็นระเบียบพร้อมเพรียงกัน ดังนั้นเมื่อเราพบปะคนญี่ปุ่นคนหนึ่งก็เหมือนเราได้พบปะคนญี่ปุ่นทั้งประเทศ ความรู้สึกนึกคิด ความสุภาพ ความเป็นระเบียบ ความรักประเทศชาติของเขา ตลอดจนความเป็นอยู่ของเขา คล้ายๆ กันหมด