Connect with Facebook

คดีรหัส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รหัสสินค้า: 9789743157677
สำนักพิมพ์ สยามปริทัศน์
ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2555 จำนวนหน้า 332

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 220 บาท

Special Price 198 บาท

หนังสือเข้า 22-05-2015

ได้รับ 198 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

“คดีรหัส” เป็นคำที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้สำหรับ นวนิยายสืบสวนสอบสวน ซึ่งมีทั้งเรื่องที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเองและเรื่องที่ทรงแปลจากวรรณกรรม ต่างประเทศ รวม ๕๔ เรื่อง เรื่องที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในรูปแบบการประพันธ์ (literary genre) หลายชนิด คือ นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องสั้นชุดต่อเนื่อง (short story series) บทละครแบบภาพยนตร์และวรรณกรรมล้อ (parody) แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและความสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งต่องานเขียน ประเภทคดีรหัสนี้ หนังสือเล่มนี้ยังได้นำเสนอบทวิเคราะห์ทางวิชาการของ ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ด้วย เช่น เรื่องความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน “คดีรหัส” การศึกษาเปรียบเทียบนิยทานทองอิง พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับชุดนักสืบเชอร์ล็อก โฮลืมส์ (Sherlock Holmes) ของ เซอร์ อาร์เธอร์ โคเนิ่น ดอยล์ (Sir Arthur Conan Doyle) เป็นต้น....

รายละเอียดสินค้า

“คดีรหัส” เป็นคำที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้สำหรับ นวนิยายสืบสวนสอบสวน ซึ่งมีทั้งเรื่องที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเองและเรื่องที่ทรงแปลจากวรรณกรรม ต่างประเทศ รวม ๕๔ เรื่อง เรื่องที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในรูปแบบการประพันธ์ (literary genre) หลายชนิด คือ นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องสั้นชุดต่อเนื่อง (short story series) บทละครแบบภาพยนตร์และวรรณกรรมล้อ (parody) แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและความสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งต่องานเขียน ประเภทคดีรหัสนี้ หนังสือเล่มนี้ยังได้นำเสนอบทวิเคราะห์ทางวิชาการของ ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ด้วย เช่น เรื่องความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน “คดีรหัส” การศึกษาเปรียบเทียบนิยทานทองอิง พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับชุดนักสืบเชอร์ล็อก โฮลืมส์ (Sherlock Holmes) ของ เซอร์ อาร์เธอร์ โคเนิ่น ดอยล์ (Sir Arthur Conan Doyle) เป็นต้น....