Connect with Facebook

เสาหลักทั้งสิบ แห่งพระพุทธศาสนา

รหัสสินค้า: 9789742602949
สำนักพิมพ์ ศูนย์ไทยธิเบต ในเครือบริษัทส่องศยาม จำกัด
ผู้แต่ง สัมฆระกษิตะ ผู้แปล ศักดิ์สิทธิ์ ศรีสุนทร
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 126

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 160 บาท

Special Price 144 บาท

หนังสือเข้า 23-02-2018

ได้รับ 144 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

นิตยโพธิสัตว์ปฎิบัติกุศลกรรมบถสิบ และกระตุ้นให้ผู้อื่นปฏิบัติ เร่งเร้าและให้กำลังใจพวกเขาทำดังนั้น ปักหลักและยืนยันต่อผู้อื่นในกุศลกรรมบถสิบ แม้ในความฝันท่านก็ไม่มีวันทำการก้าวร้าวต่อต้านข้อปฏิบัติสิบข้อเหล่านั้น และท่านไม่ถนอมการก้าวร้าวเช่นนั้นไว้ในใจ แม้ในความฝันนิตยโพธิสัตว์ก็รักษากุศลกรรมบถสิบไว้ให้ปรากฎอยู่ในใจของท่าน

"กุศลกรรมบถสิบ"

ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการทางจริยธรรมทั้งสิบ ที่มีศักยภาพทางจิตวิญญาณ เนื้อหาที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐาน แต่ท่านสังฆรักษิตะได้สาธิตให้เห็นว่าไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่เป็น "พื้นฐาน" เหลือเกินจนทึกทักเอาเองได้เลย ในฐานะที่เป็นการสื่อสาระจากจิตที่ตรัสรู้ ข้อกำหนดหลากหลายและถ้อยคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่สามารถหันไปพึ่งพิงได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ความสดใหม่และใช้ประโยชน์ได้ไม่มีวันหมดสูญไป

ในการอธิบายชุดข้อปฏิบัตินี้ ท่านสังฆรักษิตะกำลังนำเสนอข้อกำหนดสำหรับชีวิตทางธรรม เพื่อการพิจารณาของสังฆะพุทธศาสนิกชนทั้งหมด ข้อกำหนดที่ฟันฝ่าชั้นต่างๆ ของรายละเอียดที่มักเป็นกิจจะลักษณะและเป็นกฎเกณฑ์เคร่งครัดไร้ชีวิตชีวา...ท่านสังฆรักษิตะกำลังเสนอกุญแจสู่เอกภาพ กุญแจสู่ประสบการณ์ของ "มหาสังฆะ" แก่ทุกสำนักและทุกนิกายของศาสนาพุทธ บรรดาผู้ที่ทึกทักกันว่า กุญแจเช่นนี้สามารถแก้ไขโดยการสังเวย ด้วยการทำให้การอุทิศตนทางธรรม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอ่อนแอลง อาจมีกำลังใจที่จะพบว่า เป็นสิ่งตรงกันข้ามพอดีเลย

 

สารบัญ

คำอธิบาย...๓

คำนำ...๖

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ห้า...๑๐

เกี่ยวกับผู้เชียน...๑๘

กุศลกรรมบถสิบ...๒๐

กุศลกรรมบทถาบด้านสนับสนุน...๒๑

 

อารัมภบท...๑

ภาคหนึ่ง: กุศลกรรมบถสิบโดยรวม...๑๑

ความสัมพันธ์ระหว่างสรณะกับข้อปฏิบัติ...๑๒

แหล่งที่มาในคัมภีร์ของกุศลธรรมบถสิบ...๑๗

กุศลธรรมบถสิบและการปฏิรูปเบ็ดเสร็จ...๓๑

กุศลกรรมบถสิบในฐานะหลักการแห่งจริยธรรม...๓๖

กุศลกรรมบถสิบในฐานะกฎแห่งการฝึกฝน...๔๐

ฯลฯ

 

ภาคสอง: กุศลกรรมบถแต่ละข้อ...๖๐

กุศลธรรมบถข้อที่หนึ่ง:

หลักการแห่งการงดเว้นจากการฆ่าสิ่งมีชีวิต หรือเมตตา...๖๑

กุศลกรรมบถข้อที่สอง:

หลักการแห่งการงดเว้นจากการเอาของที่ไม่ได้ให้ หรือทาน...๗๓

กุศลกรรมบถข้อที่สาม:

หลักการแห่งการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม หรือความสันโดษ...๘๓

ฯลฯ

บทสรุป...๑๒๔

รายละเอียดสินค้า

นิตยโพธิสัตว์ปฎิบัติกุศลกรรมบถสิบ และกระตุ้นให้ผู้อื่นปฏิบัติ เร่งเร้าและให้กำลังใจพวกเขาทำดังนั้น ปักหลักและยืนยันต่อผู้อื่นในกุศลกรรมบถสิบ แม้ในความฝันท่านก็ไม่มีวันทำการก้าวร้าวต่อต้านข้อปฏิบัติสิบข้อเหล่านั้น และท่านไม่ถนอมการก้าวร้าวเช่นนั้นไว้ในใจ แม้ในความฝันนิตยโพธิสัตว์ก็รักษากุศลกรรมบถสิบไว้ให้ปรากฎอยู่ในใจของท่าน

"กุศลกรรมบถสิบ"

ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการทางจริยธรรมทั้งสิบ ที่มีศักยภาพทางจิตวิญญาณ เนื้อหาที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐาน แต่ท่านสังฆรักษิตะได้สาธิตให้เห็นว่าไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่เป็น "พื้นฐาน" เหลือเกินจนทึกทักเอาเองได้เลย ในฐานะที่เป็นการสื่อสาระจากจิตที่ตรัสรู้ ข้อกำหนดหลากหลายและถ้อยคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่สามารถหันไปพึ่งพิงได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ความสดใหม่และใช้ประโยชน์ได้ไม่มีวันหมดสูญไป

ในการอธิบายชุดข้อปฏิบัตินี้ ท่านสังฆรักษิตะกำลังนำเสนอข้อกำหนดสำหรับชีวิตทางธรรม เพื่อการพิจารณาของสังฆะพุทธศาสนิกชนทั้งหมด ข้อกำหนดที่ฟันฝ่าชั้นต่างๆ ของรายละเอียดที่มักเป็นกิจจะลักษณะและเป็นกฎเกณฑ์เคร่งครัดไร้ชีวิตชีวา...ท่านสังฆรักษิตะกำลังเสนอกุญแจสู่เอกภาพ กุญแจสู่ประสบการณ์ของ "มหาสังฆะ" แก่ทุกสำนักและทุกนิกายของศาสนาพุทธ บรรดาผู้ที่ทึกทักกันว่า กุญแจเช่นนี้สามารถแก้ไขโดยการสังเวย ด้วยการทำให้การอุทิศตนทางธรรม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอ่อนแอลง อาจมีกำลังใจที่จะพบว่า เป็นสิ่งตรงกันข้ามพอดีเลย

 

สารบัญ

คำอธิบาย...๓

คำนำ...๖

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ห้า...๑๐

เกี่ยวกับผู้เชียน...๑๘

กุศลกรรมบถสิบ...๒๐

กุศลกรรมบทถาบด้านสนับสนุน...๒๑

 

อารัมภบท...๑

ภาคหนึ่ง: กุศลกรรมบถสิบโดยรวม...๑๑

ความสัมพันธ์ระหว่างสรณะกับข้อปฏิบัติ...๑๒

แหล่งที่มาในคัมภีร์ของกุศลธรรมบถสิบ...๑๗

กุศลธรรมบถสิบและการปฏิรูปเบ็ดเสร็จ...๓๑

กุศลกรรมบถสิบในฐานะหลักการแห่งจริยธรรม...๓๖

กุศลกรรมบถสิบในฐานะกฎแห่งการฝึกฝน...๔๐

ฯลฯ

 

ภาคสอง: กุศลกรรมบถแต่ละข้อ...๖๐

กุศลธรรมบถข้อที่หนึ่ง:

หลักการแห่งการงดเว้นจากการฆ่าสิ่งมีชีวิต หรือเมตตา...๖๑

กุศลกรรมบถข้อที่สอง:

หลักการแห่งการงดเว้นจากการเอาของที่ไม่ได้ให้ หรือทาน...๗๓

กุศลกรรมบถข้อที่สาม:

หลักการแห่งการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม หรือความสันโดษ...๘๓

ฯลฯ

บทสรุป...๑๒๔