วิจัย ‘ไม่’ ขึ้นหิ้ง : ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัย ไปสู่การสร้างนวัตกรรม

รหัสสินค้า: 9786169289500
สำนักพิมพ์ บริษัท โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ จำกัด
ผู้แต่ง สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, อภิชาต สุขสำราญ, สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์, นวดล เหล่าศิริพจน์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 295

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 250 บาท

Special Price 225 บาท

หนังสือเข้า 25-07-2017

รายละเอียดโดยย่อ

วิจัย ‘ไม่’ ขึ้นหิ้ง : ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัย ไปสู่การสร้างนวัตกรรม คือคู่มือถอดบทเรียนความสำเร็จจากทีมงานวิจัยไทยชั้นแนวหน้า ซึ่งถ่ายทอดแนวคิด ลงลึกในรายละเอียดตลอดกระบวนการ พร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทีมวิจัยไทย ทั้งจากมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ อาทิ เครื่องสำอางจากหอยทากสายพันธุ์ไทย การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาทูน่า และการต่อยอดอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซึ่งสามารถฟันฝ่าอุปสรรค์ต่าง ๆจนสามารถสร้างนวัตกรรมได้สำเร็จ

              ประสบการณ์หลากหลายในเล่ม จะช่วยให้กรอบแนวคิดในการแปลงงานวิจัยพื้นฐานไปสู่นวัตกรรม สร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรม ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสร้างนวัตกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์โครงการวิจัยให้ได้ใช้การได้จริง  

รายละเอียดสินค้า

วิจัย ‘ไม่’ ขึ้นหิ้ง : ความสำเร็จบนเส้นทางพัฒนางานวิจัย ไปสู่การสร้างนวัตกรรม คือคู่มือถอดบทเรียนความสำเร็จจากทีมงานวิจัยไทยชั้นแนวหน้า ซึ่งถ่ายทอดแนวคิด ลงลึกในรายละเอียดตลอดกระบวนการ พร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทีมวิจัยไทย ทั้งจากมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ อาทิ เครื่องสำอางจากหอยทากสายพันธุ์ไทย การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาทูน่า และการต่อยอดอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ซึ่งสามารถฟันฝ่าอุปสรรค์ต่าง ๆจนสามารถสร้างนวัตกรรมได้สำเร็จ

 

              ประสบการณ์หลากหลายในเล่ม จะช่วยให้กรอบแนวคิดในการแปลงงานวิจัยพื้นฐานไปสู่นวัตกรรม สร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรม ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสร้างนวัตกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์โครงการวิจัยให้ได้ใช้การได้จริง

 

สารบัญ


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ : ประโยชน์ อุปสรรค และความท้าทาย

เส้นทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

ภาค 1 ถอดดประสบการณ์การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยพื้นฐาน

จากงานวิจัยพื้นฐานสู่เครื่องสำอางไทยมาตรฐานระดับโลก

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อในเขตร้อน แอนติบอดี้รักษาและวัคซีน : ชีวภัณฑ์เพื่อการพึ่งตนเองของไทยและอุตสาหกรรมใหม่ด้านการแพทย์

นวัตกรรมจากงานวิจัยพื้นฐานกรณีศึกษาอนุภาคซิลเวอร์นาโน

ถอดบทเรียนการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยด้านภูมิคุ้มกันและโรคทางพันธุกรรม

ภาค 2 ต่อยอดอุตสาหกรรม ด้วยรากฐานงานวิจัย

การพัฒนาวัสดุทางทันตกรรมจากวัสดุก่อสร้างมุ่งตอบโจทย์ความต้องการเพื่อปลายทางที่ยั่งยืน

วิจัยใช้ได้จริง การบริหารจัดการนวัตกรรมทูน่าอย่างมืออาชีพ

นักวิจัยกลายพันธุ์ ส่วนสำคัญในการต่อยอดอุตสาหกรรมไบโอดีเซล

บทส่งท้าย 

วัฏจักรของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ในยุคประเทศไทย 4.0 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ