สองมือแห่งศรัทธา : ชีวิตแพทย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ (GIFTED HANDS)

รหัสสินค้า: 9786169218623
สำนักพิมพ์ สสส.,มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม,มูลนิธิเด็ก
ผู้แต่ง Dr. Benjamin Carson with Cecil Murphey ผู้แปล วิภาดา กิตติโกวิท
ปีที่พิมพ์ 2558 จำนวนหน้า 421

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 450 บาท

Special Price 405 บาท

หนังสือเข้า 25-11-2016

รายละเอียดโดยย่อ

ความเข้มงวดเจือความรักของแม่ ที่กำหนดให้ลูกชายทั้งสองดูทีวีได้เพียงสัปดาห์ละ 2-3 เรื่อง และให้ไปยืมหนังสือจากห้องสมุดสาธารณะมาอ่านสัปดาห์ละ 2 เล่ม พร้อมทั้งเขียนบทสรุปมาให้แม่ดูเมื่อเบนไฝ่ฝันจะเป็นหมอ แม่ก็บอกว่า

“ลูกสามารถเป็นได้ทุกอย่าง หากลูกมานะพยายามเพื่อสิ่งนั้น”

ศาตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

นายแพทย์เบน คาร์สัน ฝ่าฟันช่วงชีวิตอันยากลำบากเขาช่วยเหลือตัวเองและก้าวสู่ความรุ่งโรจน์ได้อย่างไร ใครและอะไรบ้างที่ช่วยเขา บทเรียนเหล่านี้ย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนทั่วโลก รวมทั้งคนไทยจำนวนมาก

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ประสบการณ์ชีวิตของเด็กผิวดำในย่านคนจนของเมืองดีทรอยทฺ จากเด็กที่ด้อยโอกาส ผิวดำ ยากไร้ ขาดพ่อ แต่สามารถฝ่าฟันทุกอย่างปัญหา

การถูกเหยียดผิว ความใฝ่ฝันจะเป็นหมอ และการฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความตั้งใจอันมุ่งมั่น จนประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านวิชาชีพที่ช่วยชีวิตคนเป็นพันๆ

วิภาดา กิตติโกวิท

รายละเอียดสินค้า

ความเข้มงวดเจือความรักของแม่ ที่กำหนดให้ลูกชายทั้งสองดูทีวีได้เพียงสัปดาห์ละ 2-3 เรื่อง และให้ไปยืมหนังสือจากห้องสมุดสาธารณะมาอ่านสัปดาห์ละ 2 เล่ม พร้อมทั้งเขียนบทสรุปมาให้แม่ดูเมื่อเบนไฝ่ฝันจะเป็นหมอ แม่ก็บอกว่า

“ลูกสามารถเป็นได้ทุกอย่าง หากลูกมานะพยายามเพื่อสิ่งนั้น”

ศาตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

 

นายแพทย์เบน คาร์สัน ฝ่าฟันช่วงชีวิตอันยากลำบากเขาช่วยเหลือตัวเองและก้าวสู่ความรุ่งโรจน์ได้อย่างไร ใครและอะไรบ้างที่ช่วยเขา บทเรียนเหล่านี้ย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนทั่วโลก รวมทั้งคนไทยจำนวนมาก

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

 

ประสบการณ์ชีวิตของเด็กผิวดำในย่านคนจนของเมืองดีทรอยทฺ จากเด็กที่ด้อยโอกาส ผิวดำ ยากไร้ ขาดพ่อ แต่สามารถฝ่าฟันทุกอย่างปัญหา

การถูกเหยียดผิว ความใฝ่ฝันจะเป็นหมอ และการฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความตั้งใจอันมุ่งมั่น จนประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านวิชาชีพที่ช่วยชีวิตคนเป็นพันๆ

วิภาดา กิตติโกวิท