Connect with Facebook

วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา

รหัสสินค้า: 9786169109860
สำนักพิมพ์ เชน นคร
ผู้แต่ง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 151

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 99 บาท

Special Price 90 บาท

หนังสือเข้า 02-02-2017

ได้รับ 90 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระประมุขของปวงชนชาวไทย ได้สร้างความโศกเศร้าอาลัยแก่พสกนิกรชาวไทย และชาวต่างชาติที่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยที่พระองค์ได้ทรบบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ในห้วงระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี อย่างยากที่จะหากษัตริย์พระองค์ใดมาเทียบได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับปวงพสกนิกรชาวไทย โดยไม่รู้จักเหน็ดจัดเหนื่อย ดังที่เราท่านทั้งหลายได้ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาโดยตลอด

การปฏิบัติตนของพระองค์ จึงเป็นไปตามครรลองวิถีแห่งธรรมราชย์ เป็นศาสตร์แห่งพระราชา อย่างสมบูรณ์ จึงควรที่ปวงพสกนิกรชาวไทย ในฐานะที่เป็นลูกของพ่อหลวงจะได้เทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม แล้วดำเนินตามรอยพระยุคลบาทที่ได้ทรงสอนไว้

หนังสือ วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา เกิดจากการรวบรวมปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงไว้ต่างกรรมต่างวาระ มีเรื่องรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชผู้สู้รบกับความยากจนของประชาชน พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙ เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระประมุขของปวงชนชาวไทย ได้สร้างความโศกเศร้าอาลัยแก่พสกนิกรชาวไทย และชาวต่างชาติที่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยที่พระองค์ได้ทรบบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ในห้วงระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี อย่างยากที่จะหากษัตริย์พระองค์ใดมาเทียบได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับปวงพสกนิกรชาวไทย โดยไม่รู้จักเหน็ดจัดเหนื่อย ดังที่เราท่านทั้งหลายได้ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาโดยตลอด

การปฏิบัติตนของพระองค์ จึงเป็นไปตามครรลองวิถีแห่งธรรมราชย์ เป็นศาสตร์แห่งพระราชา อย่างสมบูรณ์ จึงควรที่ปวงพสกนิกรชาวไทย ในฐานะที่เป็นลูกของพ่อหลวงจะได้เทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม แล้วดำเนินตามรอยพระยุคลบาทที่ได้ทรงสอนไว้

หนังสือ วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา เกิดจากการรวบรวมปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงไว้ต่างกรรมต่างวาระ มีเรื่องรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชผู้สู้รบกับความยากจนของประชาชน พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙ เป็นต้น

 

สารบัญ

 

  • - รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • - มหาราชผู้สู้รบกับความยากจนของประชาชน
  • - พระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ ๙
  • - ยังประทับอยู่ในความทรงจำ
  • - วิถีแห่งธรรมราชย์
  • - รามรอยพ่อ
  • - ธรรมราชา
  • - ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว
  • - ประวัติผู้เขียน