วาทกรรมการพัฒนา

รหัสสินค้า: 9786167801100
สำนักพิมพ์ วิภาษา
ผู้แต่ง ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 430

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 350 บาท

Special Price 315 บาท

หนังสือเข้า 14-06-2017

รายละเอียดโดยย่อ

เนื่องจากในฐานะที่วาทกรรม, ‘การพัฒนา’ ก็เป็นเพียงเทคนิควิทยาการของอำนาจแบบหนึ่งที่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกคิดค้นขึ้นมาใช้เพื่อเพิ่มการปกครอง / ควบคุม / จัดระเบียบ ประเทศ ‘ด้อยพัฒนา’ เพียงแต่แยบยลและแนบเนียนกว่าเทคนิควิทยาการของอำนาจในอดีต ซึ่งใช้แต่กำลังเข้าบังคับในรูปของการล่าอาณานิคม

                                                                       บางส่วนจากบทที่ 1 วาทกรรมกับการพัฒนา

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากในฐานะที่วาทกรรม, ‘การพัฒนา’ ก็เป็นเพียงเทคนิควิทยาการของอำนาจแบบหนึ่งที่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกคิดค้นขึ้นมาใช้เพื่อเพิ่มการปกครอง / ควบคุม / จัดระเบียบ ประเทศ ‘ด้อยพัฒนา’ เพียงแต่แยบยลและแนบเนียนกว่าเทคนิควิทยาการของอำนาจในอดีต ซึ่งใช้แต่กำลังเข้าบังคับในรูปของการล่าอาณานิคม

                                                                       บางส่วนจากบทที่ 1 วาทกรรมกับการพัฒนา

 

สารบัญ


บทที่ 1 วาทกรรมกับการพัฒนา

บทที่ 2 การเมืองกับการศึกษาการพัฒนา

บทที่ 3 การเมืองแบบใหม่, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่และวาทกรรมการพัฒนาชุดใหม่

บทที่ 4 พื้นที่กับการพัฒนา

บทที่ 5 การเมืองของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6 การเมืองเอกลักษณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์