Connect with Facebook

ความคิด ความรู้ และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 (ปกอ่อน)

รหัสสินค้า: 9786167667638
สำนักพิมพ์ ฟ้าเดียวกัน
ผู้แต่ง นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 365

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 400 บาท

Special Price 360 บาท

หนังสือเข้า 14-11-2017

ได้รับ 360 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการปฏิวัติสยาม 2475 ควรเน้นภาพการเคลื่อนไหวของสังคมการเมืองโดยรวมมากกว่าจะเป็นบทบาทของบุคคลเพียง 2-3 คน ทั้งนี้ควรจะศึกษาการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลแต่ชนชั้นสูง ชนชั้นนำ ผู้มีอำนาจทางการเมือง ระบบราชการ ปัญญาชน พ่อค้า ชนชั้นกลาง นักนักสือพิมพ์ และอื่นๆ เรื่อยมาจนถึงราษฎร ชาวนาที่อยู่เบื้องล่าง

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

งานของ นครินทร์ เมฆไตรัตน์ มิได้เป็นเพียงหนังสือรวมบทความเท่านั้น หากแต่งานชิ้นนี้เป็นการนำเสนอการศึกษา “เหตุการณ์ 24 มิถุนา” โดยมีจุดมุ่งหมายและวิธีการศึกษาที่แน่ชัดคือการเผยให้เห็นว่าความคิด ความรู้ และอำนาจการเมือง ที่ควบคุมความรับรู้เกี่ยวกับ “เหตุการณ์ 24 มิถุนา” นั้นมีอะไรบ้าง ทำงานอย่างไร ส่วนการตีความ/ช่วงชิงความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้คงจะเป็นหน้าที่ของผู้อ่าน

สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการปฏิวัติสยาม 2475 ควรเน้นภาพการเคลื่อนไหวของสังคมการเมืองโดยรวมมากกว่าจะเป็นบทบาทของบุคคลเพียง 2-3 คน ทั้งนี้ควรจะศึกษาการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลแต่ชนชั้นสูง ชนชั้นนำ ผู้มีอำนาจทางการเมือง ระบบราชการ ปัญญาชน พ่อค้า ชนชั้นกลาง นักนักสือพิมพ์ และอื่นๆ เรื่อยมาจนถึงราษฎร ชาวนาที่อยู่เบื้องล่าง

 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

 

งานของ นครินทร์ เมฆไตรัตน์ มิได้เป็นเพียงหนังสือรวมบทความเท่านั้น หากแต่งานชิ้นนี้เป็นการนำเสนอการศึกษา “เหตุการณ์ 24 มิถุนา” โดยมีจุดมุ่งหมายและวิธีการศึกษาที่แน่ชัดคือการเผยให้เห็นว่าความคิด ความรู้ และอำนาจการเมือง ที่ควบคุมความรับรู้เกี่ยวกับ “เหตุการณ์ 24 มิถุนา” นั้นมีอะไรบ้าง ทำงานอย่างไร ส่วนการตีความ/ช่วงชิงความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้คงจะเป็นหน้าที่ของผู้อ่าน

 

สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน