Connect with Facebook

สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา

รหัสสินค้า: 9786167577227
สำนักพิมพ์ อินทนิล
ผู้แต่ง กาญจนา แก้วเทพ,สมสุข หินวิมาน ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 700

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 690 บาท

Special Price 621 บาท

หนังสือเข้า 11-01-2018

ได้รับ 621 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

กระแสธารแห่งปัญญาของสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองได้ก่อตัวมาแล้วร่วมกว่าสองศตวรรษ สายน้ำแห่งนี้ยังคงไหลรินเรื่อยไปไม่เหือดแห้งและยังคงเป็นกระแสธารที่นักวิชาการด้านสื่อสารศึกษาสามารถที่จะตักวักมาใช้สร้างความสะอาด ความชัดเจนและความแจ่มใสให้แก่งานศึกษาวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ได้อยู่เสมอ

รายละเอียดสินค้า

“สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา” กลายเป็นคู่มือการเดินทางในสายสื่อสารศึกษามาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องด้วยผู้เขียนได้ร้อยเรียงที่มาความคิดของนักทฤษฎี ทำให้เห็นภาพเชื่อมโยงด้านปรัชญารวมไปถึงอิทธิพลที่ทำให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีวิพากษ์ด้านการสื่อสารของนักคิดคนสำคัญอย่างละเอียด ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านได้ลึกซึ้งถึงระดับฐานรากของทฤษฎีโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

 

หนังสือเล่มนี้จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory) ตั้งแต่ต้นกำเนิด โดยอธิบายลงไปถึงแก่นของความคิดที่ก่อให้เกิดทฤษฎี จนกระทั่งผลิดอกออกผลให้กำเนิดกระแสความคิดใหม่ๆ รวมไปถึงแนวทางการศึกษาของกลุ่มทฤษฎีหลังสมัยใหม่ (post-modernism) ด้วย ความเชี่ยวชาญบนเส้นทางวิชาการด้านสื่อสารมวลชนของกาญจนาแก้วเทพและ สมสุข หินวิมาน เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้หนังสือ “สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสารศึกษา” ถูกถามหามากที่สุดเล่มหนึ่งในตลาดวิชาการเนื่องจากเนื้อหาภายในเล่มที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ....