ชาติพันธุ์ รังนก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รหัสสินค้า: 9786167474533
สำนักพิมพ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ผู้แต่ง เกษม จันทร์ดำ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า -

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 750 บาท

Special Price 675 บาท

หนังสือเข้า 26-05-2017

รายละเอียดโดยย่อ

...มิตรสตรีแปลหน้าร่างแบบบาง มาต้อนรับบางหัวใจหวาดหวั่นโดดเดี่ยวแปลกถิ่น แต่มุ่งมั่นมาหาคำอธิบายในสิ่งสงสัย ยานยนต์ประจำเมืองก็นำพาเข้ามาในแสงสีวิจิตรเรืองรอง ท่ามเสียงกระหึ่มระงมหลากหลายยวดยานเคลื่อนผ่านไปหว่างดงตึกสูงระฟ้าหนาแน่นตะลึกลานดนแดนที่คนตะวันออกมีชีวิตเป็นชาวตะวันตก และเป็นประตูของตะวันตกที่อยู่ในดินแดนตะวันออก ณ เชี้ยงกัง-ฮ่องกง! ดินแดนที่ก่อตัวความเป็นอารยะขึ้นจากเพทุบายแห่งสนธิสัญญาของนักล่าอาณานิคม ที่ได้รับฉายาว่า ดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน ฮ่องกงที่ไม่ได้เป็นแหล่งผลิต แต่เป็นศูนย์กลางสินค้าของโลก ทั้งสินค้าตลาดการเงิน สินค้ายุคหลังสมัยใหม่และสินค้าจากยุคโบราณที่ถูกขนส่งลำเลียงเข้ามาจากทุกภูมิภาคทั่วสารทิศ โดยเฉพาะสินค้าแต่โบราณจากหลากกลุ่มชาติพันธุ์แต่ดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางการบริโภคและธุรกิจตลาดโลกของทรัพยากรที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘ทองคำขาว’ (White Gold) หรือ ‘คาเวียร์แห่งตะวันออก’ (The Caviar of the East) ที่ชาวฮ่องกงเรียกกันว่า ‘หยิ่นโว้’ หรือตลาดโลกรังนก ที่สืบทอดการเป็นศูนย์กลางอำนาจซับซ้อนมานันบศตวรรษ..(บทนำ:กลุ่มชาติพันธุ์บริโภคทรัพยากร รังนกในจีนฮ่องกง) 

รายละเอียดสินค้า

...มิตรสตรีแปลหน้าร่างแบบบาง มาต้อนรับบางหัวใจหวาดหวั่นโดดเดี่ยวแปลกถิ่น แต่มุ่งมั่นมาหาคำอธิบายในสิ่งสงสัย ยานยนต์ประจำเมืองก็นำพาเข้ามาในแสงสีวิจิตรเรืองรอง ท่ามเสียงกระหึ่มระงมหลากหลายยวดยานเคลื่อนผ่านไปหว่างดงตึกสูงระฟ้าหนาแน่นตะลึกลานดนแดนที่คนตะวันออกมีชีวิตเป็นชาวตะวันตก และเป็นประตูของตะวันตกที่อยู่ในดินแดนตะวันออก ณ เชี้ยงกัง-ฮ่องกง! ดินแดนที่ก่อตัวความเป็นอารยะขึ้นจากเพทุบายแห่งสนธิสัญญาของนักล่าอาณานิคม ที่ได้รับฉายาว่า ดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน ฮ่องกงที่ไม่ได้เป็นแหล่งผลิต แต่เป็นศูนย์กลางสินค้าของโลก ทั้งสินค้าตลาดการเงิน สินค้ายุคหลังสมัยใหม่และสินค้าจากยุคโบราณที่ถูกขนส่งลำเลียงเข้ามาจากทุกภูมิภาคทั่วสารทิศ โดยเฉพาะสินค้าแต่โบราณจากหลากกลุ่มชาติพันธุ์แต่ดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางการบริโภคและธุรกิจตลาดโลกของทรัพยากรที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘ทองคำขาว’ (White Gold) หรือ ‘คาเวียร์แห่งตะวันออก’ (The Caviar of the East) ที่ชาวฮ่องกงเรียกกันว่า ‘หยิ่นโว้’ หรือตลาดโลกรังนก ที่สืบทอดการเป็นศูนย์กลางอำนาจซับซ้อนมานันบศตวรรษ..(บทนำ:กลุ่มชาติพันธุ์บริโภคทรัพยากร รังนกในจีนฮ่องกง)