Connect with Facebook

ธ สถิต นิจนิรันดร์ ๙๙ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

รหัสสินค้า: 9786167312378
สำนักพิมพ์ บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้แต่ง ผลงาน ๒๖ ศิลปิน ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2559 จำนวนหน้า -

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 999 บาท

Special Price 899 บาท

หนังสือเข้า 15-11-2017

ได้รับ 899 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางศิลปะด้วยจิตรกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างเห็ฯได้เด่นชัด พระเกียรติคุณของพระองค์ได้เป็นที่ประจักษ์ในหมู่พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระอัจฉริยภาพแห่งการสร้างสรรค์ของพระองค์นี่เอง มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งหลังจากนั้นสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านศิลปะแก่พระองค์อีกตามมา

ด้วยระยะเวลาที่ผ่านเลยมาเนิ่นนาน ทำให้งานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์บางองค์ เริ่มเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา กรมศิลปากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมจึงได้มีโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝีพระหัตถ์และได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๙

เป็นเวลา ๗๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงพิสูจน์ให้พสกนิกรชาวไทยได้เห็นอย่างแจ่มชัดแล้วว่า ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงงานอย่างหนัก เพื่อยังประโยชน์สุขให้กับปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดสมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ตรัสไว้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขณะเดียวกัน พระองค์ยังได้ทรงสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะมากมาย ที่มิเพียงสะท้อนพระอัจฉริยภาพของเอกกษัตริย์ซึ่งโดดเด่นที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเท่านั้น หากยังเป็นการจรรโลงวงการศิลปะและจิตรกรรมไทย ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกด้วย

พสกนิกรทั่วไปแผ่นดินไทย จะจารึกไว้ในหัวใจเสมอว่ามีพระมหากษัตริย์ไม่มากนักในโลกนี้ ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทั้งศาสตร์และศิลป์ดั่งเช่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙

เรื่องราวของพระองค์ท่าน จะชัดเจนอยู่ในหัวใจของคนไทยทั่วทุกหนแห่ง

...และพวกเขา พร้อมจะเล่าขานสืบต่อเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้สู่ลูกหลานไทยต่อไปตราบนานเท่านาน.

รายละเอียดสินค้า

ชีวิตและงาน ๒๖ ศิลปิน :


- ประทีป คชบัว

- ชัชวาล เจริญรักษ์

- ผศ.ธนฤษภ์ ทิพย์วารี

- รศ.ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง

- เอก กระจ่างช่วย

- ชยานันท์ อาวะโต

- สมภพ บุตราช

- เทอดศักดิ์ ไชยกาล

- ปรีชา ภาคกาย

- วิทยา สุดประเสริฐ

- อลงกรณ์ หล่อวัฒนา

- สุขสันต์ วงศ์วราพันธ์

- สุวิทย์ ต่างสมบัติ

- จีรพงศ์ ขุนแผ้ว

- พินิตย์ พันธประวัติ

- ยุทธกิจ ประสมผล

- สุวัฒน์ วรรณมณี

- สุรเดช แก้วท่าไม้

- วัชระ กล้าค้าขาย

- วัชรินทร์ เรียม

- ดินหิน รักพงษ์อโศก

- กำพล พงษ์พิพัฒน์

- สุรัชต์ สดแสงสุก

- นาวี เรืองระเบียบ

- ศิลปากรุ่น 37

- สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ

- สุวิทย์ ใจป้อม