Connect with Facebook

Reynaldo lleto : เรย์นัลโด อิเลโต้ มวลชนคนชั้นล่างประวัติศาสตร์แห่งชาติและความรู้แบบอาณานิคม

รหัสสินค้า: 9786167196787
สำนักพิมพ์ สมมติ
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ เผือกสม ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 368

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 350 บาท

Special Price 315 บาท

หนังสือเข้า 14-11-2017

ได้รับ 315 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

[…] หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงวิเคราะห์และย่อย่อยเนื้อหาของงานเขียนสำคัญของอิเลโต้ให้ผู้อ่านได้เข้าใจนัยความสำคัญที่มีต่อการเข้าใจอดีตของฟิลิปปินส์เท่านั้น แต่ยังได้เผยให้เห็นสีสันความมีชีวิตชีวาของสงครามการต่อสู้ทางปัญญาเพื่อช่วงชิงพื้นที่ความทรงจำในประวัติศาสตร์ชาติของฟิลิปปินส์ ตลอดรวมถึงแรงขับแรงจูงใจ เงื่อนไขข้อจำกัดและแรงต้านจากกลุ่มพลังทางสังคมการเมืองที่ปัญญาชนนักประวัติศาสตร์ต้องเผชิญ […]

บางส่วนจาก คำนำเสนอ โดย ฉลอง สุนทรวาณิชย์

[…] มวลชนผู้ทนทุกข์ไร้การศึกษาไม่ได้เฉยชามืดมน จนเป็นฝ่ายรองรับการกระทำของชนชั้นนำเพียงอย่างเดียว หากแต่มีศักยภาพในการดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากสภาวะถูกกระทำอีกทั้งเป็นฝ่ายกำหนดนิยามความหมายของสิ่งที่ตัวเองกระทำ แทนที่จะเป็นฝ่ายถูกให้ความหมายเพียงฝ่ายเดียว...การก้าวไปสู่หนทางแห่งความเป็นเอกราชหรือเสรีภาพย่อมไม่อาจเพิกเฉยต่อเสียงที่เปล่ามาจากมวลชนคนชั้นล่างได้ […]

บางส่วนจาก บทสวดหาการุญกับการปฏิวัติ : ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ จากมุมมองของมวลชนคนชั้นล่าง

[…] นิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ของอิเลโต้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าจะเขียน ‘ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง’ ได้อย่างไรเท่านั้น หากยังทำให้ชาวนา/มวลชนคนชั้นล่างมีสถานะเป็นองค์ประธานทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาอย่าแท้จริง […]

บางส่วนจาก บทส่งท้าย ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฟิลิปปินส์ใต้เงาร่างของอิเลโต้

รายละเอียดสินค้า

[…] หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงวิเคราะห์และย่อย่อยเนื้อหาของงานเขียนสำคัญของอิเลโต้ให้ผู้อ่านได้เข้าใจนัยความสำคัญที่มีต่อการเข้าใจอดีตของฟิลิปปินส์เท่านั้น แต่ยังได้เผยให้เห็นสีสันความมีชีวิตชีวาของสงครามการต่อสู้ทางปัญญาเพื่อช่วงชิงพื้นที่ความทรงจำในประวัติศาสตร์ชาติของฟิลิปปินส์ ตลอดรวมถึงแรงขับแรงจูงใจ เงื่อนไขข้อจำกัดและแรงต้านจากกลุ่มพลังทางสังคมการเมืองที่ปัญญาชนนักประวัติศาสตร์ต้องเผชิญ […]

 

บางส่วนจาก คำนำเสนอ โดย ฉลอง สุนทรวาณิชย์

 

[…] มวลชนผู้ทนทุกข์ไร้การศึกษาไม่ได้เฉยชามืดมน จนเป็นฝ่ายรองรับการกระทำของชนชั้นนำเพียงอย่างเดียว หากแต่มีศักยภาพในการดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากสภาวะถูกกระทำอีกทั้งเป็นฝ่ายกำหนดนิยามความหมายของสิ่งที่ตัวเองกระทำ แทนที่จะเป็นฝ่ายถูกให้ความหมายเพียงฝ่ายเดียว...การก้าวไปสู่หนทางแห่งความเป็นเอกราชหรือเสรีภาพย่อมไม่อาจเพิกเฉยต่อเสียงที่เปล่ามาจากมวลชนคนชั้นล่างได้ […]

 

บางส่วนจาก บทสวดหาการุญกับการปฏิวัติ : ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ จากมุมมองของมวลชนคนชั้นล่าง

 

[…] นิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ของอิเลโต้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าจะเขียน ‘ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง’ ได้อย่างไรเท่านั้น หากยังทำให้ชาวนา/มวลชนคนชั้นล่างมีสถานะเป็นองค์ประธานทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาอย่าแท้จริง […]

 

บางส่วนจาก บทส่งท้าย ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฟิลิปปินส์ใต้เงาร่างของอิเลโต้