Connect with Facebook

On Happiness : ว่าด้วยความสุข

รหัสสินค้า: 9786167196640
สำนักพิมพ์ สมมติ
ผู้แต่ง ธเนศ วงศ์ยานนาวา ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 239

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 200 บาท

Special Price 180 บาท

หนังสือเข้า 14-11-2017

ได้รับ 180 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

[…] มนุษย์เปรียบเสมือนฝูงสัตว์ที่ไร้ซึ่งเขี้ยวเล็บเพื่อปกป้องตนเอง จึงต้องการคนเลี้ยงสัตว์คอยปกป้องดูแล ความสุขที่แท้จริงจึงไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจเองของเหล่ามนุษย์ แต่ความสุขต้องเป็นสิ่งที่เหล่า ‘คนเลี้ยงสัตว์’ หรือ ‘ผู้ดูแล’ หยิบยื่นให้ […]

บางส่วนจาก บทนำ ความสุขที่บริโภคไม่ได้

[…] ทรราชแห่งความสุข (tyranny of happiness) ทำไปเพื่อความสุขของทุกคนใจขณะเดียวกัน ทรราชแห่งความสุขที่สร้างความหวาดกลัวให้กับมวลสมาชิกในสังคมก็พร้อมเสมอที่จะทำให้ไม่มีความสุข เพราะด้วยเป้าหมายนั้นอยู่ที่ความสุขมวลรวมรัฐจึงออกคำสั่งกับมวลสมาชิกว่า ‘เจ้าจงมีความสุข’ […]

บางส่วนจาก บทที่ 1 เมื่อกลไกของอำนาจอธิปไตยสั่งให้มีความสุข

[…] ชีวิตของการไล่ล่าหาความสุขก็ไม่ได้แตกต่างไปจากชีวิตแบบอื่นๆ เพราะเป็นชีวิตที่ซ้ำซาก เนื่องจากไม่มีความสุขถาวรหรือยั่งยืน ในโลกของการแสวงหาความสุขที่ไม่ยั่งยืน ทำให้มนุษย์จำเป็นต้องขยันหาความสุข ‘ความสุขแบบไม่ถาวรหรือเป็นนิรันดร์’ จึงเป็นตัวล่อให้มนุษย์ผู้แสวงหาความสุข ต้องวิ่งไล่ล่าหาความสุขอย่างไม่หยุดหย่อน […]

บางส่วนจาก บทที่ 5 ความสุขกับสภาวะสมัยใหม่

รายละเอียดสินค้า

[…] มนุษย์เปรียบเสมือนฝูงสัตว์ที่ไร้ซึ่งเขี้ยวเล็บเพื่อปกป้องตนเอง จึงต้องการคนเลี้ยงสัตว์คอยปกป้องดูแล ความสุขที่แท้จริงจึงไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจเองของเหล่ามนุษย์ แต่ความสุขต้องเป็นสิ่งที่เหล่า ‘คนเลี้ยงสัตว์’ หรือ ‘ผู้ดูแล’ หยิบยื่นให้ […]

 

บางส่วนจาก บทนำ ความสุขที่บริโภคไม่ได้

 

[…] ทรราชแห่งความสุข (tyranny of happiness) ทำไปเพื่อความสุขของทุกคนใจขณะเดียวกัน ทรราชแห่งความสุขที่สร้างความหวาดกลัวให้กับมวลสมาชิกในสังคมก็พร้อมเสมอที่จะทำให้ไม่มีความสุข เพราะด้วยเป้าหมายนั้นอยู่ที่ความสุขมวลรวมรัฐจึงออกคำสั่งกับมวลสมาชิกว่า ‘เจ้าจงมีความสุข’ […]

 

บางส่วนจาก บทที่ 1 เมื่อกลไกของอำนาจอธิปไตยสั่งให้มีความสุข

 

[…] ชีวิตของการไล่ล่าหาความสุขก็ไม่ได้แตกต่างไปจากชีวิตแบบอื่นๆ เพราะเป็นชีวิตที่ซ้ำซาก เนื่องจากไม่มีความสุขถาวรหรือยั่งยืน ในโลกของการแสวงหาความสุขที่ไม่ยั่งยืน ทำให้มนุษย์จำเป็นต้องขยันหาความสุข ‘ความสุขแบบไม่ถาวรหรือเป็นนิรันดร์’ จึงเป็นตัวล่อให้มนุษย์ผู้แสวงหาความสุข ต้องวิ่งไล่ล่าหาความสุขอย่างไม่หยุดหย่อน […]

 

บางส่วนจาก บทที่ 5 ความสุขกับสภาวะสมัยใหม่