Connect with Facebook

ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสสินค้า: 9786167196404
สำนักพิมพ์ สมมติ
ผู้แต่ง ธเนศ วงศ์ยานนาวา ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557 จำนวนหน้า 223

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

ราคาปกติ: 200 บาท

Special Price 180 บาท

หนังสือเข้า 22-12-2014

รายละเอียดโดยย่อ

การเชื่อมต่ออัตลักษณ์ของตนเองเข้ากับ แผ่นดินและศาสนา เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ที่พร้อมนำไปสู่ความรุนแรง เพราะจำเป็นต้องทำให้พระเจ้าองค์อื่นๆ ที่ถือว่า ไม่ถูกต้อง ของ คนอื่นๆ สูญหายและหมดสิ้นไป

เมื่อผู้คนนิยม ใช้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกันอย่างแพร่หลายก็ทำให้มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นตามมา เนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่หลากหลายกลับกลายเป็นสภาวะที่หาข้อสรุปไม่ได้ว่าอะไรคือความหลากหลายทางวัฒนธรรม เมื่อมากความหลากหลายหรือความที่มันมีอยู่อย่างล้นหลามจนหาข้อจำกัดไม่ได้ ก็ย่อมทำให้ความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลายเป็น ความว่างเปล่า และกลายเป็นความสับสนได้ ... บางส่วนจาก เอกเทวนิยม

เรื่องตลก ล้อเลียน เสียดสี เป็นสิ่งที่หัวเราะไม่ได้ในหมู่คนที่มีความเชื่อแตกต่างกัน คนที่ถูกหัวเราะย่อมไม่หัวเราะด้วย ตรงกันข้ามเสียงหัวเราะของฝ่ายหนึ่งกลับนำไปสู่ความโกรธแค้นของอีกฝ่ายหนึ่งเสียงหัวเราะกลับเป็นการกดสถานะของผู้อื่นให้ไม่สำคัญหรือต่ำต้อยกว่าอารมณ์ขันจึงไม่ใช่เรื่องขำขันเสมอไป แต่เป็นการทำร้ายจิตใจและความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่เคารพบูชาหรือถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะตลกจำนวนมากก็พร้อมจบลงด้วยความรุนแรงเนื่องจากอีกฝ่ายไม่ขำ .... บางส่วนจาก ความไม่อดกลั้นใน ความอดกลั้นของเสรีนิยม

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศเสรีประชาธิปไตยที่แม้ว่าศาสนาต่างๆ จะถูกยอมรับว่าเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ก็ทำให้ศาสนาบางศาสนาเช่น คริสต์ศาสนา เป็นวิถีหลักที่วางรากฐานทั้งในระดับความคิดและวิถีปฏิบัติ

รายละเอียดสินค้า

การเชื่อมต่ออัตลักษณ์ของตนเองเข้ากับ แผ่นดินและศาสนา เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ที่พร้อมนำไปสู่ความรุนแรง เพราะจำเป็นต้องทำให้พระเจ้าองค์อื่นๆ ที่ถือว่า ไม่ถูกต้อง ของ คนอื่นๆ สูญหายและหมดสิ้นไป

เมื่อผู้คนนิยม ใช้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกันอย่างแพร่หลายก็ทำให้มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นตามมา เนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่หลากหลายกลับกลายเป็นสภาวะที่หาข้อสรุปไม่ได้ว่าอะไรคือความหลากหลายทางวัฒนธรรม เมื่อมากความหลากหลายหรือความที่มันมีอยู่อย่างล้นหลามจนหาข้อจำกัดไม่ได้ ก็ย่อมทำให้ความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลายเป็น ความว่างเปล่า และกลายเป็นความสับสนได้ ... บางส่วนจาก เอกเทวนิยม

เรื่องตลก ล้อเลียน เสียดสี เป็นสิ่งที่หัวเราะไม่ได้ในหมู่คนที่มีความเชื่อแตกต่างกัน คนที่ถูกหัวเราะย่อมไม่หัวเราะด้วย ตรงกันข้ามเสียงหัวเราะของฝ่ายหนึ่งกลับนำไปสู่ความโกรธแค้นของอีกฝ่ายหนึ่งเสียงหัวเราะกลับเป็นการกดสถานะของผู้อื่นให้ไม่สำคัญหรือต่ำต้อยกว่าอารมณ์ขันจึงไม่ใช่เรื่องขำขันเสมอไป แต่เป็นการทำร้ายจิตใจและความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่เคารพบูชาหรือถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะตลกจำนวนมากก็พร้อมจบลงด้วยความรุนแรงเนื่องจากอีกฝ่ายไม่ขำ .... บางส่วนจาก ความไม่อดกลั้นใน ความอดกลั้นของเสรีนิยม

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศเสรีประชาธิปไตยที่แม้ว่าศาสนาต่างๆ จะถูกยอมรับว่าเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ก็ทำให้ศาสนาบางศาสนาเช่น คริสต์ศาสนา เป็นวิถีหลักที่วางรากฐานทั้งในระดับความคิดและวิถีปฏิบัติ