Connect with Facebook

พระญามังรายหลวง ปฐมกษัตริย์ล้านนาผู้สร้างเมืองเชียงใหม่

รหัสสินค้า: 9786167166728
สำนักพิมพ์ บ้านมงคล
ผู้แต่ง รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 696

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 780 บาท

Special Price 702 บาท

หนังสือเข้า 27-04-2017

ได้รับ 702 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

ในบรรดากษัตริย์ไทยวนหรือโยนก “พระญามังราย” นับเป็นผู้นำคนไทที่จีนรู้จักกันดี เพราะเคยต่อสู้เอาชนะกองทัพมองโกลได้หลายครั้ง จักรพรรดิกุบไลข่านส่งกองทัพมองโกลเจ้าโจมตีอาณาจักรล้านนา พ.ศ. 1835 เป็นการ “เอาคืน” ที่พระญามังรายขับไล่มองโกลออกจากพม่า พ.ศ. 1833 พระญามังรายเฝ้าดูท่าทีกองทัพมองโกลจนรู้ข่าวจักรพรรดิกุบไลข่านสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 1837 และ 2 ปีต่อมา พระองค์จึงสร้างเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1839 แต่นั้นมาอาณาจักรล้านนามีความมั่งคั่งมาก! พระองค์ได้รับการยกย่องเป็น “มหาราช” หรือ “พระญามังรายหลวง” มาตั้งแต่ พ.ศ. 1912 [ศิลาจารึกวัดพระยืน จ.ลำพูน] และ “บุเรงนอง” ยอมรับว่า “เชียงใหม่เป็นนครศักดิ์สิทธิ์”

 

 

 

รายละเอียดสินค้า

ในบรรดากษัตริย์ไทยวนหรือโยนก “พระญามังราย” นับเป็นผู้นำคนไทที่จีนรู้จักกันดี เพราะเคยต่อสู้เอาชนะกองทัพมองโกลได้หลายครั้ง จักรพรรดิกุบไลข่านส่งกองทัพมองโกลเจ้าโจมตีอาณาจักรล้านนา พ.ศ. 1835 เป็นการ “เอาคืน” ที่พระญามังรายขับไล่มองโกลออกจากพม่า พ.ศ. 1833 พระญามังรายเฝ้าดูท่าทีกองทัพมองโกลจนรู้ข่าวจักรพรรดิกุบไลข่านสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 1837 และ 2 ปีต่อมา พระองค์จึงสร้างเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1839 แต่นั้นมาอาณาจักรล้านนามีความมั่งคั่งมาก! พระองค์ได้รับการยกย่องเป็น “มหาราช” หรือ “พระญามังรายหลวง” มาตั้งแต่ พ.ศ. 1912 [ศิลาจารึกวัดพระยืน จ.ลำพูน] และ “บุเรงนอง” ยอมรับว่า “เชียงใหม่เป็นนครศักดิ์สิทธิ์”

 

สารบัญ

งาน 720 ปี เมืองเชียงใหม่

พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง เสด็จเข้าเวียงเชียงใหม่ (สมโภช 720 ปี เมืองเชียงใหม่)

ตำนานพระธาตุจอมทองเชียงใหม่

พระญามังรายมหาราช

พระญามังราย: ปฐมกษัตริย์ล้านนา

พระญามังรายประสูติที่เมืองเชียงแสน

สร้างเมืองเชียงราย

เมืองฝาง

พระญามังรายสร้างเมืองเชียงตุง

พระญางำเมืองแห่งเมืองพะเยา

โจมตีเมืองหริภุญไชย

เจ้าพ่อขุนตาน

ฯลฯ