Connect with Facebook

บรมราชสกุลไทย

รหัสสินค้า: 9786167146973
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง กัลยา เกื้อตระกูล ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 302

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 280 บาท

Special Price 252 บาท

หนังสือเข้า 23-03-2017

ได้รับ 252 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

“พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตรา พ.ร.บ. ขนานนามสกุลขึ้นเป็นครั้งแรกของสยาม เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๔๖๑ นับจากนั้นคนไทยทุกคนจึงมีนามสกุลใช้กันทั่วไป เฉพาะล้นเกล้าฯ ร.๖ ทรงพระราชทานนามสกุลแก่ผู้มาร้องขอทั้งสิ้นประมาณ ๖,๕๐๐ นามสกุล

ภายหลังทรงตรา พ.ร.บ. นามสกุลขึ้นแล้ว ไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้น ที่เริ่มมีนามสกุลของตัวเอง สำหรับราชสกุลวงศ์ในพระราชวงศ์จักรีก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำว่า “ณ กรุงเทพ” ให้ทุกราชสกุลใช้ต่อท้ายนามราชสกุลของเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่เป็นชั้นลูกหลานหม่อมหลวงสือต่อลงมา ถือเป็นการพระราชทานนามสกุลให้บรรดาสายราชสกุลต่างๆ ย้อนหลังจนถึงรัชกาลของพระองค์

ต่อมาวันที่ ๖ เม.ย. ๒๔๖๘ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้คำว่า “ณ อยุธยา” แทน “ณ กรุงเทพ” ด้วยเหตุผลว่า องค์ปฐมพระบรมราชจักรรีวงศ์ นี้ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงสืบเชื้อสายมาจากสกุลใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จึงใช้ “ณ อยุธยา” สืบทอดกันมาตามพระราชบัญญัตินับแต่นั้นเรื่อยมา

สิริรวมราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งแต่ ร.๑ – รัชกาลปัจจุบัน ทั้งสายวังหลวง วังหน้า และวังหลัง มีทั้งสิ้น ๑๓๑ ราชสกุล โดยลำดับตามพระราชบัญญัติของ รัชกาลที่ ๖”

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ


บทนำ : ราชสกุลสยาม

(ราชสกุลในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก)

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

(ประสูตินอกเศวตฉัตร)

(ประสูติเมื่อเสด็จปราบดาภิเษกแล้ว)

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(ประสูติเมื่อเสด็จดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร)

(ประสูติเมื่อเสด็จดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล)

(ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแล้ว)

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ประสติวังนอก)

(ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแล้ว)

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ประสูติเมื่อก่อนบรมราชาภิเษก)

(ประสูติเมื่อบรมราชาภิเษกแล้ว)

ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราชสกุลในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (วังหน้าในรัชกาลที่ ๑)

ฯลฯ