Connect with Facebook

เรื่องเล่าและตำนานอยุธยา อาณาจักรสยามสมัยรุ่งเรือง

รหัสสินค้า: 9786167146928
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง วัฒนา ภาคสถาพร ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 614

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 550 บาท

Special Price 495 บาท

หนังสือเข้า 07-03-2017

ได้รับ 495 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

“อยุธยา นั้น ถูกนับเป็น อาณาจักรที่สำคัญและชัดเจนที่สุดของคุณไทยเรา ไม่ว่าที่มานักประวัติศาสตร์จะยังถกเถียงกันไม่เลิกว่า อาณาจักรอะไรกันแน่ที่เป็นอาณาจักรแห่งแรกของคนไทนในอุษาคเนย์ หากแต่แท้จริงหรือชัดเจนที่สุดแล้ว อาณาจักรอยุธยา นี่เองที่เริ่มก่อเกิดและสร้างสรรค์คำว่าคนไทยให้ปรากฏขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์

อยุธยาผ่านห้วงเวลาของการดำรงอยู่ 417 ปี สืบทอดผ่านผู้ปกครองมา 5 ราชวงศ์ ซึ่งในแต่ละราชวงศ์ล้วนมีความสำคัญและความหมายอย่างยิ่งต่อรูปแบบและความเป็นคนไทยในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์อยุธยา จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่เรา ๆ ท่าน ๆ จำเป็นต้องย้อนกลับไปศึกษาและหาความรู้เกี่ยวกับมันให้ชัดเจน

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจัดหมวดหมู่ออกเป็น 4 ภาค..เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ผู้อ่านจะพบว่า ในแต่ละภาคมีองค์รวมอยู่ในตัวมันเอง กล่าวคือ หากแยกส่วนออกมาอ่านออกมาพิจารณาแล้ว เราก็จะพบมันคือ ภาพรวมในประเด็นเหล่านั้นที่เป็นชื่อนำของภาคนั่นเอง”

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

บทนำ สังเขป การเมืองการปกครองของอยุธยา


ภาค 1

- ก่อนเป็นอยุธยา แผ่นดินนี้มีนามว่าอโยธยา

- นิทานพระเจ้าอยู่ทอง ใครจะเชื่อว่า ท้าวอู่ทอง จะเป็นลูกจีน?

- สงครามคราแรกสมัยอยุธยา รบกับเขมาจริงหรือ?

- อยุธยากับสุโขทัย มารวมกันได้อย่างไร?

- สุโขทัยไม่ยึดเมือง แต่ยึดบัลลังก์อยุธยาได้เบ็ดเสร็จ

- สงครามสมัยอยุธยาตอนต้น

- ราชวงศ์อู่ทองชอบรบเขมร ส่วนพุพรรณภูมิมุ่งทางเหนือยึดสุโขทัย

ฯลฯ

 

ภาค 2

- ขุนทางหางแถวในพงศาวดารล้มอำนาจขุนวรวงศาธิราช ตั้งพระเจ้าแผ่นดิน

- กบฏไพร่ครั้งแรกที่ปรากฎในพงศาวดารอยุธยา วางแผนล้มบัลลังก์พระมหาธรรมราชา

- ขุนพลคู่บารมีสมเด็จพระนเรศวรมาจากไพร่แต่ก็ได้เป็นขุนนางผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกัน

- ญี่ปุ่นในราชสำนักอยุธยาจาก "โรนิน" ได้เป็นถึงเจ้าเมืองหัวเมืองเอก

- ต้นสกุล "เฉกอะหมัด" จากพ่อค้าสู่อัครมหาเสนาบดีต่างชาติก็เป็นใหญ่ในอยุธยาได้หากมีความสามารถ

- เล่าเรื่อง "ตะเกี่ย" หรือ โยคินราชมิตรจินจาสยามคนเล่นของสมัยอยุธยา

ฯลฯ

 

ภาค 3

- การเมืองสมัยราชวงศ์อู่ทองหรือละโว้แพ้พ่่ายบารมีของเครือญาติ

- "สุพรรณภูมิ" ร่องรอยความแตกแยก สู่การล่มสลายอาณาจักรอโยธยา

- ขุนวรวงศาธิราช เป็นใครในประวัติศาสตร์อยุธยา

- จากขุนนางมาเป็นเจ้า การเมืองเรื่องอำนาจในสมัยราชวงศ์สุโขทัย

- การเมืองในราชสำนักสมัยราชวงศ์ปราสาททอง

- บ้านพลูหลวง เมื่อขุนนางมาเป็นเจ้า

ฯลฯ

 

ภาค 4

- ปัตานี : เมืองท่าการค้า ประเทศราชสยามรัฐ

- เขมรสมัยอยุธยา เป็นทั้งญาติ เป็นทั้งเพื่อน และเป็นทั้งศัตรู

- ราชอาณาจักรล้านช้าง หัวเมืองลาวที่สัมพันธ์ลึกซึ้งกับกรุงศรีอยุธยา

- จักรวรรดิพม่ากับอาณาจักรอยุธยาอำนาจและบารมีของสองเมืองหลักแห่งแผ่นดินอุษาคเนย์

- ญวน เพื่อนบ้านที่ไม่ใกล้ชิดของสยาม

- บรรณานุกรม