Connect with Facebook

พงศาวดารโยนก

รหัสสินค้า: 9786167146621
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557 จำนวนหน้า 493

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 495 บาท

Special Price 446 บาท

หนังสือเข้า 23-12-2014

ได้รับ 446 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

พงศาวดารโยนก เล่มนี้คือเอกสารสำคัญอีกเล่มหนึ่งสำหรับผู้รักการศึกษาตำนานของล้านนา เขียนโดย พระยาประชากิจกรจักร หรือ แช่ม บุนนาค จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้รวบรวมข้อเขียนต่างๆ ของเขาที่เคยคัดแปลจากอักษรไทยเหนือลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วชิรญาณ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๔๑-๑๔๔๒

พงศาวดารโยนกเล่มนี้ นอกจากจะบอกเนื้อหาของตำราเก่าแก่แล้วย่อมเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็น โลกทัศน์ และความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์และสังคมในสมัยรัชกาลที่ ๕ อันเป็นเวลาซึ่งผู้เรียบเรียงแปลความจากตำราเก่าแก่ที่เสาะหามาได้

รายละเอียดสินค้า

พงศาวดารโยนก เล่มนี้คือเอกสารสำคัญอีกเล่มหนึ่งสำหรับผู้รักการศึกษาตำนานของล้านนา เขียนโดย พระยาประชากิจกรจักร หรือ แช่ม บุนนาค จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งได้รวบรวมข้อเขียนต่างๆ ของเขาที่เคยคัดแปลจากอักษรไทยเหนือลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วชิรญาณ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๔๑-๑๔๔๒

พงศาวดารโยนกเล่มนี้ นอกจากจะบอกเนื้อหาของตำราเก่าแก่แล้วย่อมเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็น โลกทัศน์ และความรู้ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์และสังคมในสมัยรัชกาลที่ ๕ อันเป็นเวลาซึ่งผู้เรียบเรียงแปลความจากตำราเก่าแก่ที่เสาะหามาได้