Connect with Facebook

พงศาวดารญวนและเขมรในพงศาวดารรัตนโกสินทร์

รหัสสินค้า: 9786167146584
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง ศรีปัญญา ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557 จำนวนหน้า 302

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 235 บาท

Special Price 212 บาท

หนังสือเข้า 26-09-2016

ได้รับ 212 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

นี่คือบันทึกประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย กัมพูชา และเวียดนามในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของแคว้นโบราณทั้งสามชั้นเชิงทางการทูต การพยายามครองงำ และมีอิทธิพล ตลอดจนการรบชิงเมืองเขมรระหว่างไทยและญวน

รายละเอียดสินค้า

พงศาวดารญวนและเขมรในพงศาวดารรัตนโกสินทร์ เล่มนี้ พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ รวมเรื่องเกี่ยวกับญวนและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์ [รัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๔] เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายโฆสิต เวชชาชีวะ ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยในคำนำฉบับพิมพ์ดังกล่าว แจ้งไว้ว่า เรื่องเกี่ยวกับญวนและเขมรนี้ ได้รวบรวมจาก ๑. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ฉบับของ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงชำระ ๒. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ๓. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุญนาค) ๔. พระราชวงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) ๕. เรื่องตำนานพระญวน พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ รวมพิมพ์อยู่ในหนังสือตำรากงเต๊กและตำรากฐินของพระสงฆ์อนัมนิกาย ฉบับที่คณะสงฆ์ฝ่ายอนัมและจีน พิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายและแจกเป็นอนุสรณ์ในงานประกอบพิธีกงเต๊กอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓

 

สารบาญ


  • เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับญวนและเขมรในรัชกาลที่ ๑
  • เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับญวนและเขมร ในรัชการที่ ๒ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์
  • เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับญวนและเขมร ในรัชกาลที่ ๓
  • เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับญวนและเขมร ในรัชกาลที่ ๔
  • เรื่องตำนานพระญวน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์