Connect with Facebook

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ ๑-๔

รหัสสินค้า: 9786167146300
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2554 จำนวนหน้า บรรจุกล่อง 2 เล่ม

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 1,200 บาท

Special Price 1,080 บาท

หนังสือเข้า 05-08-2015

ได้รับ 1080 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑-๔ ซึ่งเขียนโดยเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษธิบดีนี้ นับเป็นว่าเอกสารสำคัญในการการศึกษาประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เนื้อหาในส่วนรัชกาลที่ ๑ ถึง ๓ สะท้อนให้เห็นถึงเเบบวิถีของของบ้านเมืองในช่วงเวลาที่เรียกว่าสยามเก่า ในขณะที่เหตุการณ์ในรัชกาลที่ ๔ คือหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ สะท้อนให้เห็นความเข้มข้นของการเปลี่ยนเเปลงเพื่อรับมือกับความเป็นสมัยใหม่ที่เริ่มหลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมสยามเเละในที่สุด ก็นำไปสู่การเป็นสยามใหม่ในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งสถาปนาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมาเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนเเปลง ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์ เอกสารต้นฉบับของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์นี้ ได้รับการยอมรับกันว่ามีความเชื่อตรงกว่าฉบับอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีการต่อเดิมหรือเปลี่ยนเเปลงข้อความซึ่งผิดไปจากที่มีบันทึกไว้


พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ (เล่ม ๑)

  • - รัชกาลที่ ๑ 
  • - รัชกาลที่ ๒

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ (เล่ม ๒)

  • - รัชกาลที่ ๓ 
  • - รัชกาลที่ ๔

รายละเอียดสินค้า

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑-๔ ซึ่งเขียนโดยเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษธิบดีนี้ นับเป็นว่าเอกสารสำคัญในการการศึกษาประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เนื้อหาในส่วนรัชกาลที่ ๑ ถึง ๓ สะท้อนให้เห็นถึงเเบบวิถีของของบ้านเมืองในช่วงเวลาที่เรียกว่าสยามเก่า ในขณะที่เหตุการณ์ในรัชกาลที่ ๔ คือหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ สะท้อนให้เห็นความเข้มข้นของการเปลี่ยนเเปลงเพื่อรับมือกับความเป็นสมัยใหม่ที่เริ่มหลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมสยามเเละในที่สุด ก็นำไปสู่การเป็นสยามใหม่ในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งสถาปนาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมาเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนเเปลง ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์ เอกสารต้นฉบับของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์นี้ ได้รับการยอมรับกันว่ามีความเชื่อตรงกว่าฉบับอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีการต่อเดิมหรือเปลี่ยนเเปลงข้อความซึ่งผิดไปจากที่มีบันทึกไว้


พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ (เล่ม ๑)

  • - รัชกาลที่ ๑ 
  • - รัชกาลที่ ๒

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ (เล่ม ๒)

  • - รัชกาลที่ ๓ 
  • - รัชกาลที่ ๔