Connect with Facebook

คนดีเมืองเหนือ (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9786167146010
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง สงวน โชติสุขรัตน์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2552 จำนวนหน้า -

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 400 บาท

Special Price 360 บาท

หนังสือเข้า 18-09-2015

ได้รับ 360 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้เริ่มจากบุคคลในตำนานอย่างเช่น ขุนเจือง ซึ่งมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ในสมัย
อารยธรรมเชียงแสน อารยธรรมอันเก่าแก่โบราณ จนมาถึง เรื่องราวของบุคคลสำคัญ
ผู้รวบรวมลานนาเข้าเป็นปึกแผ่นอย่างเช่น พญาเมงราย หรือมังราย นอกจากเล่า
นักรบและผู้ปกครองแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงบุคคลสำคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมของชาวเหนือ ไม่ว่าจะเป็น ครูบาฝายหิน ครูบาศรีวิชัย ปะขาวปี๋ หรือกวี
และศิลปินอย่าง ท้าวสุนทร ศรีวิชัย (โข้) หรือ หมื่นดำพร้าคต แม้กระทั่งชาวต่างชาติ
ที่มีบทบาทอย่างเช่น ศาสนาจารย์แดเนียล-แมคกิลวารี ก็ได้รับการบันทึกเรื่องราว
เาอไว้เช่นกัน

สงวน โชติสุขรัตน์นับเป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นก่อนคนสำคัญคนหนึ่ง มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์ลาานนาโดยเฉพาะ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเล่มนี้เริ่มจากบุคคลในตำนานอย่างเช่น ขุนเจือง ซึ่งมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ในสมัย
อารยธรรมเชียงแสน อารยธรรมอันเก่าแก่โบราณ จนมาถึง เรื่องราวของบุคคลสำคัญ
ผู้รวบรวมลานนาเข้าเป็นปึกแผ่นอย่างเช่น พญาเมงราย หรือมังราย นอกจากเล่า
นักรบและผู้ปกครองแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงบุคคลสำคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรมของชาวเหนือ ไม่ว่าจะเป็น ครูบาฝายหิน ครูบาศรีวิชัย ปะขาวปี๋ หรือกวี
และศิลปินอย่าง ท้าวสุนทร ศรีวิชัย (โข้) หรือ หมื่นดำพร้าคต แม้กระทั่งชาวต่างชาติ
ที่มีบทบาทอย่างเช่น ศาสนาจารย์แดเนียล-แมคกิลวารี ก็ได้รับการบันทึกเรื่องราว
เาอไว้เช่นกัน

 

สงวน โชติสุขรัตน์นับเป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นก่อนคนสำคัญคนหนึ่ง มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์ลาานนาโดยเฉพาะ

 

สารบัญ


  • - ขุนเจื๋องมหาราช
  •  - พระเจ้าพรหมมหาราช
  • - พระเจ้าเมงรายมหาราช
  • - พระเจ้าชัยสงคราม
  • - พระเจ้าดิโลกมหาราช
  • - พ่อท้าวศรีบุญเรือง
  • - เทพสิงห์ วีรบุรุษแห่งเมืองยวม
  • - เจ้าศรีสองเมือง วีรบุรุษแห่งนันทบุรี
  • - บัญชีรายพระนามกษัตริย์ราชวงเมงราย
  • - วีรกรรมพระเจ้ากาวิละฯ พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

ฯลฯ