Connect with Facebook

ความจนกับคนจร ในปารีสและลอนดอน

รหัสสินค้า: 9786167144597
สำนักพิมพ์ สำนักหนังสือไต้ฝุ่น
ผู้แต่ง จอร์จ ออร์เวลล์ ผู้แปล บัญชา สุวรรณานนท์
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 373

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

ราคาปกติ: 360 บาท

Special Price 324 บาท

หนังสือเข้า 07-09-2017

รายละเอียดโดยย่อ

ลอนดอนเป็นแดนแห่งหม้อน้ำชาและกองจัดหางาน ขณะที่ปารีสเป็นแดนแห่งบิสโทรและโรงงานนรก

ขณะที่ จอร์จ ออร์เวลล์ (ผู้เขียน Animal Farm และ Burmese Days) ยังเป็นหนุ่มเขาเริ่มเขียนงานลงวรสารต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเขาคลุกคลีกับคนจรจัดและยากไร้ในย่านเสื่อมโทรงของลอนดอน เพื่อหาประสบการณ์จริงมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับงานเขียน

ปี ค.ศ. 1928 ออร์เวลล์ย้ายไปอาศัยอยู่ในย่าน “โบฮีเมียน” ของกรุงปารีสเขาทำงานเป็นคนล้างจานในภัตคารอยู่ช่วงหนึ่ง และต้องเผชิญกับความลำเค็ญขัดสน แม้ว่าจะทำงานเขียนไปด้วย แต่เหตุการณ์รันทดมากมายในการใช้ชีวิตเยี่ยงยาจกทำให้ออร์เวลล์สัมผัสถึงความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นโดยตรงเป็นที่มาของอุดมการณ์ทางสังคมและการเมืองของเขา สะท้อนในนิยายดังหลายต่อหลายเล่มที่ออร์เวลล์เขียนในเวลาต่อมา

รายละเอียดสินค้า

ลอนดอนเป็นแดนแห่งหม้อน้ำชาและกองจัดหางาน ขณะที่ปารีสเป็นแดนแห่งบิสโทรและโรงงานนรก


ขณะที่ จอร์จ ออร์เวลล์ (ผู้เขียน Animal Farm และ Burmese Days) ยังเป็นหนุ่มเขาเริ่มเขียนงานลงวรสารต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเขาคลุกคลีกับคนจรจัดและยากไร้ในย่านเสื่อมโทรงของลอนดอน เพื่อหาประสบการณ์จริงมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับงานเขียน

 

ปี ค.ศ. 1928 ออร์เวลล์ย้ายไปอาศัยอยู่ในย่าน “โบฮีเมียน” ของกรุงปารีสเขาทำงานเป็นคนล้างจานในภัตคารอยู่ช่วงหนึ่ง และต้องเผชิญกับความลำเค็ญขัดสน แม้ว่าจะทำงานเขียนไปด้วย แต่เหตุการณ์รันทดมากมายในการใช้ชีวิตเยี่ยงยาจกทำให้ออร์เวลล์สัมผัสถึงความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นโดยตรงเป็นที่มาของอุดมการณ์ทางสังคมและการเมืองของเขา สะท้อนในนิยายดังหลายต่อหลายเล่มที่ออร์เวลล์เขียนในเวลาต่อมา