ปรัชญาการเมืองเปรียบเทียบ

รหัสสินค้า: 9786167122397
สำนักพิมพ์ ศยาม
ผู้แต่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 325

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 200 บาท

Special Price 180 บาท

หนังสือเข้า 14-06-2017

รายละเอียดโดยย่อ

               ...อำนาจเป็นใหญ่ในโลก อำนาจสูงสุด คือ ปัญญาธรรม คุณธรรมและมนุษยธรรม อำนาจนี้เกิดขึ้นเองไม่ได้ แต่โดยมนุษย์และในมวลหมู่มนุษย์และในมวลหมู่มนุษย์เท่านั้น การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและคุณประโยชน์ ภายใต้นิติรัฐภายใต้นิติธรรม และภายใต้ธรรมาธิปไตย

              ความรู้อันเป็นเลิศและความประพฤติอันประเสริฐ ย่อมก่อให้เกิดความเป็นธรรม ยุติธรรม สันติธรรม ความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์พูนสุข และมั่นคงปลอดภัย แก่มวลมนุษยชาติ

              ทั้งหลายทั้งปวงนี้ คือ สิ่งที่มุ่งประสงค์สูงสุดในการประกอบกรรมทางการเมือง ที่ข้ามพ้นระบอบอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย แต่ในระบอบธรรมาธิปไตยเท่านั้น ความพยายามทางการเมืองจึงจักบรรลุสิ่งมุ่งหมายสูงสุดนั้นได้

รายละเอียดสินค้า

 

            ..อำนาจเป็นใหญ่ในโลก อำนาจสูงสุด คือ ปัญญาธรรม คุณธรรมและมนุษยธรรม อำนาจนี้เกิดขึ้นเองไม่ได้ แต่โดยมนุษย์และในมวลหมู่มนุษย์และในมวลหมู่มนุษย์เท่านั้น การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและคุณประโยชน์ ภายใต้นิติรัฐภายใต้นิติธรรม และภายใต้ธรรมาธิปไตย

              ความรู้อันเป็นเลิศและความประพฤติอันประเสริฐ ย่อมก่อให้เกิดความเป็นธรรม ยุติธรรม สันติธรรม ความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์พูนสุข และมั่นคงปลอดภัย แก่มวลมนุษยชาติ

              ทั้งหลายทั้งปวงนี้ คือ สิ่งที่มุ่งประสงค์สูงสุดในการประกอบกรรมทางการเมือง ที่ข้ามพ้นระบอบอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย แต่ในระบอบธรรมาธิปไตยเท่านั้น ความพยายามทางการเมืองจึงจักบรรลุสิ่งมุ่งหมายสูงสุดนั้นได้

 

สารบัญ

 

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 อภิชนานิยมคณาธิปไตย

บทที่ 3 ประชานิยมราชาธิปไตย

บทที่ 4 เสรีประชาธิปไตย

บทที่ 5 สังคมนิยมรัฐาธิปไตย

บทที่ 6 มนุษยนิยมธรรมาธิปไตย