Connect with Facebook

สืบราชสมบัติ นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษ

รหัสสินค้า: 9786167122212
สำนักพิมพ์ สยามปริทัศน์
ผู้แต่ง น.ม.ส. (พระราชวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส) ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2554 จำนวนหน้า 191

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 130 บาท

Special Price 117 บาท

หนังสือเข้า 22-05-2015

ได้รับ 117 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

 สืบราชสมบัติ เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ ๔ (William IV) ถึง สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย (Queen Victoria) ได้บรมราชาภิเษก โดย น.ม.ส. ได้ทรงพระนิพนธ์ขึ้นอย่างชวนอ่านสนุก โดยเนื้อหาจะเป็นเรื่องราวของราชวงศ์อังกฤษ ที่ฉายภาพเหตุการณ์การแย่งชิงราชสมบัติระหว่างดุ๊ก ออฟ คัมเบอร์แลนด์ พระเจ้าอาของควีนวิกตอเรีย กับเหล่าขุนนางที่จงรักภักดีควีนวิกตอเรีย จนในที่สุดก็สามารถเอาชนะดุ๊ก ออฟ คัมเบอร์แลนด์ และอัญเชิญควีนวิกตอเรียขึ้นครองราชย์สมบัติได้สำเร็จ....น.ม.ส. ได้ทรงค้นคว้าจากหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษในยุคสมัยนั้นหลายเล่ม โดยทรงนำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้อ่านที่ไม่แจ่มแจ้งในเรื่องราวและขนบธรรมเนียม อังกฤษให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยสำนวนภาษาที่เรียบง่ายแต่มีความขลังในถ้อยคำ อักษรที่ทรงร้องเรียงขึ้นมา จนทำให้นวนิยายเรื่องนี้เป็นที่นิยมของคนอ่านตลอดเวลาซึ่งไม่ต่ำกว่า ๑ ศตวรรษ....

รายละเอียดสินค้า

 สืบราชสมบัติ เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ ๔ (William IV) ถึง สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย (Queen Victoria) ได้บรมราชาภิเษก โดย น.ม.ส. ได้ทรงพระนิพนธ์ขึ้นอย่างชวนอ่านสนุก โดยเนื้อหาจะเป็นเรื่องราวของราชวงศ์อังกฤษ ที่ฉายภาพเหตุการณ์การแย่งชิงราชสมบัติระหว่างดุ๊ก ออฟ คัมเบอร์แลนด์ พระเจ้าอาของควีนวิกตอเรีย กับเหล่าขุนนางที่จงรักภักดีควีนวิกตอเรีย จนในที่สุดก็สามารถเอาชนะดุ๊ก ออฟ คัมเบอร์แลนด์ และอัญเชิญควีนวิกตอเรียขึ้นครองราชย์สมบัติได้สำเร็จ....น.ม.ส. ได้ทรงค้นคว้าจากหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษในยุคสมัยนั้นหลายเล่ม โดยทรงนำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้อ่านที่ไม่แจ่มแจ้งในเรื่องราวและขนบธรรมเนียม อังกฤษให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยสำนวนภาษาที่เรียบง่ายแต่มีความขลังในถ้อยคำ อักษรที่ทรงร้องเรียงขึ้นมา จนทำให้นวนิยายเรื่องนี้เป็นที่นิยมของคนอ่านตลอดเวลาซึ่งไม่ต่ำกว่า ๑ ศตวรรษ....