Connect with Facebook

พระมงกฎเกล้าฯ และ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ

รหัสสินค้า: 9786167122045
สำนักพิมพ์ ศยาม
ผู้แต่ง ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี ราชบัณฑิต ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2552 จำนวนหน้า 224

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 180 บาท

Special Price 162 บาท

หนังสือเข้า 25-04-2016

ได้รับ 162 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครองราชสมบัติอยู่ไม่ถึง ๑๖ ปีเต็ม นับว่ารัชสมัยของพระองค์สั้นที่สุดในบรรดาเวลาราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดิน ๕ รัชกาลต้นแห่งจักรีวงศ์ แต่งานทุกอย่างที่สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ ได้ทรงกระทำไว้ให้แก่ชาติไทย เกินกว่าระยะสั้นเพียง ๑๖ ปี พระราชกรณียกิจลางประการที่จะจารึกไว้ต่อไปนี้ จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เด็กสมัยใหม่ของเรา มองเห็นความศักดิ์สิทธิ์ ในความเป็น “พระเจ้าอยู่หัว” ของพระองค์ และเพียงพอให้พิจารณาได้ถ่องแท้ว่า พระองค์สมควรเป็นพระมหากษัตริย์ อันพสกนิกรพึงจงรักภักดี พึงแสดงความกตัญญูกตเวที และสมควรจะเทิดทูนพระเกียรติยศไว้ให้ปรากฎสมพระนาม “มหาธีรราช”

ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี ราชบัณฑิต

รายละเอียดสินค้า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครองราชสมบัติอยู่ไม่ถึง ๑๖ ปีเต็ม นับว่ารัชสมัยของพระองค์สั้นที่สุดในบรรดาเวลาราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดิน ๕ รัชกาลต้นแห่งจักรีวงศ์ แต่งานทุกอย่างที่สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ ได้ทรงกระทำไว้ให้แก่ชาติไทย เกินกว่าระยะสั้นเพียง ๑๖ ปี พระราชกรณียกิจลางประการที่จะจารึกไว้ต่อไปนี้ จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เด็กสมัยใหม่ของเรา มองเห็นความศักดิ์สิทธิ์ ในความเป็น “พระเจ้าอยู่หัว” ของพระองค์ และเพียงพอให้พิจารณาได้ถ่องแท้ว่า พระองค์สมควรเป็นพระมหากษัตริย์ อันพสกนิกรพึงจงรักภักดี พึงแสดงความกตัญญูกตเวที และสมควรจะเทิดทูนพระเกียรติยศไว้ให้ปรากฎสมพระนาม “มหาธีรราช”

 

ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี ราชบัณฑิต