Connect with Facebook

ฉางต่วนจิง ศาสตร์แห่งการยืดหยุ่นพลิกแพลง (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9786164553682
สำนักพิมพ์ เต๋าประยุกต์ ๒๐๑๑
ผู้แต่ง เจ้าหยุย ผู้แปล อธิคม สวัสดิญาณ
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 480

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 450 บาท

Special Price 405 บาท

หนังสือเข้า 09-02-2015

ได้รับ 405 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

หนังสือที่เน้นการยืดหยุ่นพลิกแพลง โดยอิงแก่นความคิดสำนักต่างๆ แต่ก็ไม่ละทิ้งความคิดสำนักหยู เพราะเชื่อว่ามีแต่ต้องนำเอาปรัชญาความคิดที่ดีของทุกสำนักมารวมเข้าด้วยกัน และรู้จักประยุกต์ใช้อย่างยืดหยุ่นพลิกแพลง แพรวพราวไปด้วยกลอุบายอันแยบคาย จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมาย เป็นผู้ชนะในท้ายที่สุด ไม่ว่าในทางการเมือง การปกครอง หรือการทหาร ทั้งในยุคที่แผ่นดินเป็นจลาจลและในยุคที่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข

รายละเอียดสินค้า

หนังสือที่เน้นการยืดหยุ่นพลิกแพลง โดยอิงแก่นความคิดสำนักต่างๆ แต่ก็ไม่ละทิ้งความคิดสำนักหยู เพราะเชื่อว่ามีแต่ต้องนำเอาปรัชญาความคิดที่ดีของทุกสำนักมารวมเข้าด้วยกัน และรู้จักประยุกต์ใช้อย่างยืดหยุ่นพลิกแพลง แพรวพราวไปด้วยกลอุบายอันแยบคาย จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมาย เป็นผู้ชนะในท้ายที่สุด ไม่ว่าในทางการเมือง การปกครอง หรือการทหาร ทั้งในยุคที่แผ่นดินเป็นจลาจลและในยุคที่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข

สารบัญ
- บรรพที่ 1 การปกครอง
- บรรพที่ 2 รากฐานแห่งการปกครอง
- บรรพที่ 3 ความพลิกผันแห่งอำนาจ
- บรรพที่ 4 ภารกิจตั้งตนเป็นจ้าว (ตอนต้น)
- บรรพที่ 5 ภารกิจตั้งตนเป็นจ้าว (ตอนกลาง)
- บรรพที่ 6 ภารกิจตั้งตนเป็นจ้าว (ตอนปลาย)
- บรรพที่ 7 การธำรงรักษาอำนาจ
- บรรพที่ 8 นานาอรรถบท
- บรรพที่ 9 พิชัยสงคราม