Connect with Facebook

นิทานเวตาล (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9786164370364
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 204

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 225 บาท

Special Price 203 บาท

หนังสือเข้า 02-07-2018

ได้รับ 203 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

"นิทานเวตาล เป็นนิยายสันสกฤตที่รู้จักกันแพร่หลาย เวตาลเป็นปีศาศาจพวกหนึ่งที่หากินอยู๋ ในสุสานและสิงตามศพ ซึ่งในคัมภีร์มหานิทานนั้นได้รวบรวมนิทานโฐราณ 300 เรื่อง มีนิทานเวลาตาลรวมอยู่ 25 เรื่อง ซึ่งเล่มนี้ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ได้รวบรวบเอานิทาน ทั้ง 10 เรื่อง จากหนังสือ เวตาลปัญจวิงศติ โดยเป็นผลงานของ "ศิวทาส" โดยเนื้อหาในเล่มมีทั้งบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง และด้วยเนื้อหาครบถ้วนนี้ นิทานเวตาลจึงกลายเป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่มที่คนไทยต้องอ่าน หรือกล่าวคือ นิทานเวตาล คือวรรณคดีไทยที่เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลง การปกครอง พ.ศ.2475"

รายละเอียดสินค้า

"นิทานเวตาล เป็นนิยายสันสกฤตที่รู้จักกันแพร่หลาย เวตาลเป็นปีศาศาจพวกหนึ่งที่หากินอยู๋ ในสุสานและสิงตามศพ ซึ่งในคัมภีร์มหานิทานนั้นได้รวบรวมนิทานโฐราณ 300 เรื่อง มีนิทานเวลาตาลรวมอยู่ 25 เรื่อง ซึ่งเล่มนี้ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ได้รวบรวบเอานิทาน ทั้ง 10 เรื่อง จากหนังสือ เวตาลปัญจวิงศติ โดยเป็นผลงานของ "ศิวทาส" โดยเนื้อหาในเล่มมีทั้งบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง และด้วยเนื้อหาครบถ้วนนี้ นิทานเวตาลจึงกลายเป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่มที่คนไทยต้องอ่าน หรือกล่าวคือ นิทานเวตาล คือวรรณคดีไทยที่เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลง การปกครอง พ.ศ.2475"