Connect with Facebook

พระคัมภีร์จินดามณี พระโหราธิบดี

รหัสสินค้า: 9786164370340
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง เรียบเรียงโดย ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 230

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 165 บาท

Special Price 149 บาท

หนังสือเข้า 13-06-2018

ได้รับ 149 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

ทำไมจึงต้องอ่าน จินดามณี ฉบับ ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์? เมื่อในสมัยก่อน หนังสือจินดามณี ถูกยกย่องเรียกว่า พระคัมภีร์จินดามณี โดยจินดามณีฉบับแรกนั้น "พระโหราธิบดี ได้แต่งไว้ในสมัยพระนารายณ์มหาราช โดยระยะเวลาที่ผ่านมายาวนานทำให้ต้นฉบับเดิมเสียหายไปมากทั้งจากเมื่อสมัยกรุงแตกในยุคกรุงศรีอยุธยา เลยทำให้มีหลายฉบับที่ตีพิมพ์ออกมา โดยเล่มที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้ คือฉบับที่อาจารย์ "ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์"เป็นผู้เรียงเรียงไว้ โดยท่านอาจารย์ ได้เลือกใช้ฉบับตัวเขียนของ "ขุนนิมิตรอักษรเป็นหลัก"

"พระคัมภีร์จินดามณี"คือวรรรกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยหลายประการ ทั้งในด้านของสังคม ถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการเขียนแบบเรียนภาษาไทยในเวลาต่อมา และถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในสมัยพระนารายณ์มหาราช ทั้งเรื่องศาสนาและการค้าขายกับชาติตะวันตก ส่วนด้านเนื้อหา จินดามณียังเปรียบเสมือนการปูพื้นฐานในด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดีให้กับคนไทย อีกทั้งยังเป็นหนังสืออ้างอิงที่ดีในเปรียบเทียบภาษาไทยโบราณกับยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในด้านวรรณศิลป์ หนังสือเล่มนี้ยังมีคุณค่าทั้งการเล่นคำ สัมผัสอักษร สัมผัสสระ รวมถึงมีบรรยายโวหารและ พรรณนาโวหารที่ชัดเจน

รายละเอียดสินค้า

ทำไมจึงต้องอ่าน จินดามณี ฉบับ ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์? เมื่อในสมัยก่อน หนังสือจินดามณี ถูกยกย่องเรียกว่า พระคัมภีร์จินดามณี โดยจินดามณีฉบับแรกนั้น "พระโหราธิบดี ได้แต่งไว้ในสมัยพระนารายณ์มหาราช โดยระยะเวลาที่ผ่านมายาวนานทำให้ต้นฉบับเดิมเสียหายไปมากทั้งจากเมื่อสมัยกรุงแตกในยุคกรุงศรีอยุธยา เลยทำให้มีหลายฉบับที่ตีพิมพ์ออกมา

โดยเล่มที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้ คือฉบับที่อาจารย์ "ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์"เป็นผู้เรียงเรียงไว้ โดยท่านอาจารย์ ได้เลือกใช้ฉบับตัวเขียนของ "ขุนนิมิตรอักษรเป็นหลัก"

"พระคัมภีร์จินดามณี"คือวรรรกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยหลายประการ ทั้งในด้านของสังคม ถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการเขียนแบบเรียนภาษาไทยในเวลาต่อมา และถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในสมัยพระนารายณ์มหาราช ทั้งเรื่องศาสนาและการค้าขายกับชาติตะวันตก ส่วนด้านเนื้อหา จินดามณียังเปรียบเสมือนการปูพื้นฐานในด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดีให้กับคนไทย อีกทั้งยังเป็นหนังสืออ้างอิงที่ดีในเปรียบเทียบภาษาไทยโบราณกับยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในด้านวรรณศิลป์ หนังสือเล่มนี้ยังมีคุณค่าทั้งการเล่นคำ สัมผัสอักษร สัมผัสสระ รวมถึงมีบรรยายโวหารและ พรรณนาโวหารที่ชัดเจน