Connect with Facebook

จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9786164370289
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง พระภิกษุฟาเหียน ผู้แปล พระยาสุรินทรฦาชัย
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 240

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 320 บาท

Special Price 288 บาท

หนังสือเข้า 03-07-2018

ได้รับ 288 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่เกี่ยวกับชีวิตการเดินทางของหลวงจีนฟาเหียน บุคคลที่นับได้ว่าได้เดินทางไปถึงประเทศอินเดียและเดินทางกลับจนถึงจีนเป็นคนแรก โดยใช้เวลาในการธรรมสัญจรยาวนานถึง 15 ปี นอกจากนั้นแล้วการเดินทางของฟาเหียนยังถือได้ว่ามีการออกเดินทางก่อนพระถังซัมจั๋งราว 230 ปี ภิกษุฟาเหียนนั้นเดินทางทางบกและกลับทางเรือ ขณะที่พระถังซัมจั๋งเดินทางทางบกแล้วกลับทางบก

หนังสือจดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรเล่มนี้ ได้รับการแปลออกมาจากต้นฉบับภาษาเกาหลี โดยพระยาสุรินทร์ฦๅชัยรวมเล่มครั้งแรกในพ.ศ. 2479 ทั้งนี้ภายในเล่มยังมีการจัดทำเชิงอรรถเพื่อขยายความรู้ให้แก่ผู้อ่านได้อย่างละเอียดและสมบูรณ์ และยังช่วยทำให้การอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายทั้งในเรื่องของชื่อสถานที่และอีกหลากหลายมุมมองได้อย่างกระจ่างแจ้งมากขึ้น

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่เกี่ยวกับชีวิตการเดินทางของหลวงจีนฟาเหียน บุคคลที่นับได้ว่าได้เดินทางไปถึงประเทศอินเดียและเดินทางกลับจนถึงจีนเป็นคนแรก โดยใช้เวลาในการธรรมสัญจรยาวนานถึง 15 ปี นอกจากนั้นแล้วการเดินทางของฟาเหียนยังถือได้ว่ามีการออกเดินทางก่อนพระถังซัมจั๋งราว 230 ปี ภิกษุฟาเหียนนั้นเดินทางทางบกและกลับทางเรือ ขณะที่พระถังซัมจั๋งเดินทางทางบกแล้วกลับทางบก

หนังสือจดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรเล่มนี้ ได้รับการแปลออกมาจากต้นฉบับภาษาเกาหลี โดยพระยาสุรินทร์ฦๅชัยรวมเล่มครั้งแรกในพ.ศ. 2479 ทั้งนี้ภายในเล่มยังมีการจัดทำเชิงอรรถเพื่อขยายความรู้ให้แก่ผู้อ่านได้อย่างละเอียดและสมบูรณ์ และยังช่วยทำให้การอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายทั้งในเรื่องของชื่อสถานที่และอีกหลากหลายมุมมองได้อย่างกระจ่างแจ้งมากขึ้น