Connect with Facebook

จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9786164370081
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง โคลด์ เซเบเรต์ เดอ บูเล ผู้แปล ราชบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 272

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 300 บาท

Special Price 270 บาท

หนังสือเข้า 25-09-2017

ได้รับ 270 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกของมองซิเออร์เซเบเรต์ ดังที่กล่าวมา โดยเนื้อหาส่วนใหญ่บอกเล่าถึงการเจรจาความเมืองระหว่างราชทูตฝรั่งเศสกับอัครมหาเสนาบดีของสมเด็จพระนารายณ์ในเวลานั้น คือ ออกญาวิชเยนทร์ ซึ่งให้ประโยชน์ในแง่ของการบอกเล่าเรื่องราวและความคิดในการเจรจาทางการทูตได้อย่างดี

และที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ บันทึกเล่มนี้ได้เล่าถึงเส้นทางการเดินทางทางบกจากบางกอกลัดเลาะไปผ่านแม่กลอง เพชรบุรี กระทั่งเดินบกและแม่น้ำข้ามชายฝั่งทวีปไปจนถึงเมืองมะริดอันเป็นเมืองชายฝั่งด้านตะวันตกของไทยในเวลานั้น ซึ่งทำหใคนรุ่นหลังได้รู้และเห็นภาพของเส้นทางการค้าโบราณที่ชัดเจนอีกเส้นทางหนึ่ง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาส่วนใหญ่บอกเล่าถึงการเจรจาความเมืองระหว่างราชทูตฝรั่งเศสกับอัครเสนาบดีของสมเด็จพระนารายณ์ในเวลานั้น คือ ออกญาวิชเยนทร์ ซึ่งให้ประโยชน์ในแง่บอกเล่าเรื่องราวและความคิดในการเจรจาทางการทูตได้อย่างดี

 

และที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ บันทึกเล่มนี้ได้เล่าถึงเส้นทางการเดินทางทางบก จากบางกอกลัดเลาะไปผ่านแม่กลอง เพชรบุรี กระทั่งเดินบกและแม่น้ำ ข้ามชายฝั่งทวีปไปถึงเมืองมะริดอันเป็นเมืองชายฝั่งด้านตะวันตกของไทยในเวลานั้น ซึ่งทำให้คนรุ่นหลังได้รู้และเห็นภาพของเส้นทางการค้าโบราณที่ชัดเจนอีกเส้นทางหนึ่ง