สมัยกลาง หรือ ยุคมืด ประวัติศาสตร์ยุโรปใต้อำนาจอัศวินและพระ(ค.ศ.476-1453)

รหัสสินค้า: 9786164370067
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง อนันตชัย จินดาวัฒน์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 352

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 280 บาท

Special Price 252 บาท

หนังสือเข้า 25-07-2017

รายละเอียดโดยย่อ

ในยุโรปตะวันตกนั้น อารยธรรมโรมันค่อย ๆ สูญสลาย เมื่อบ้านเมืองไม่มีขื่อแป การค้าขายและคุภาพชีวิตจึงเสื่อมลงมีเพียงสถาบันศาสนาที่ยังคงประดิษฐานมั่นคงเป็นที่พึ่งของประชาชน สมัยนี้จึงเรียกว่า ยุคมืด ซึ่งไม่เกี่ยวกับความมืดมน แต่อย่างใด แต่เป็นสมัยที่บันทึกและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่มีหรือหากมีก็คลุมเครือจนยากจะเชื่อถือ

          หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมและเรียบเรียงประวัตศาสตร์อันสำคัญของยุคสมัยดังกล่าวผ่านแผ่นภูมิของผู้ปกครองนั่นคือ กษัตริย์ และความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง หนังสือมุ่งนำเสนอ ภาพชีวิต วิธีคิด และแนวทางที่เปลี่ยนไป ในบรรดาประเทศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและดำรงคงอยู่กระทั่งพัฒนามา กระทั่งเป็นอย่างเฉกเช่นปัจจุบันนี้ และพร้อมกัน ยังบรรยายให้เห็นสีสันของยุคสมัยผ่่านเรื่องเล่าและส่วนเกี่ยวข้องอีกมากมาย ไม่ว่าเรื่องคริสตจักร เรื่องอัศวิน และเรื่องวิถีชีวิตและสงครามการแก่งแย่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยอย่างรอบด้าน 

  

รายละเอียดสินค้า

ในยุโรปตะวันตกนั้น อารยธรรมโรมันค่อย ๆ สูญสลาย เมื่อบ้านเมืองไม่มีขื่อแป การค้าขายและคุภาพชีวิตจึงเสื่อมลงมีเพียงสถาบันศาสนาที่ยังคงประดิษฐานมั่นคงเป็นที่พึ่งของประชาชน สมัยนี้จึงเรียกว่า ยุคมืด ซึ่งไม่เกี่ยวกับความมืดมน แต่อย่างใด แต่เป็นสมัยที่บันทึกและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่มีหรือหากมีก็คลุมเครือจนยากจะเชื่อถือ

          หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมและเรียบเรียงประวัตศาสตร์อันสำคัญของยุคสมัยดังกล่าวผ่านแผ่นภูมิของผู้ปกครองนั่นคือ กษัตริย์ และความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง หนังสือมุ่งนำเสนอ ภาพชีวิต วิธีคิด และแนวทางที่เปลี่ยนไป ในบรรดาประเทศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและดำรงคงอยู่กระทั่งพัฒนามา กระทั่งเป็นอย่างเฉกเช่นปัจจุบันนี้ และพร้อมกัน ยังบรรยายให้เห็นสีสันของยุคสมัยผ่่านเรื่องเล่าและส่วนเกี่ยวข้องอีกมากมาย ไม่ว่าเรื่องคริสตจักร เรื่องอัศวิน และเรื่องวิถีชีวิตและสงครามการแก่งแย่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยอย่างรอบด้าน 

 

          สารบัญ


บทนำ : ยุคกลาง รอยต่ออารยธรรม จากยุคโบราณถึงสมัยใหม่

ภาคแรก : ยุคมืด แผ่นดินอนารยชน

ภาคสอง : ยุครุ่งเรือง