Connect with Facebook

ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9786164370005
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง ดิเรก ชัยนาม ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 800

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 700 บาท

Special Price 630 บาท

หนังสือเข้า 25-05-2017

ได้รับ 630 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

“ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒” โดย ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เล่มนี้เป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงวิกฤตการณ์ของประเทศ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘) ที่สำคัญอย่างยิ่งเล่มหนึ่ง

โดยมุ่งอธิบายให้เห็นภาพเหตุการณ์ บุคคลแวดล้อม ชั้นเชิงทางการทูต กุศโลบายทางการเมือง กลวิธีทางการทหารของประเทศที่ร่วมในสงคราม ตลอดจนวิธีคลี่คลายปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งร่วมอยู่ในเหตุการณ์ ให้รอดพ้นมหาภัยในครั้งนั้น อย่างรอบคอบและรอบด้าน

ผู้เขียนได้อธิบายให้เห็นภาพปฐมเหตุก่อนที่จะเกิดสงคราม ระหว่างเกิดสงคราม และหลังสงคราม อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยความรอบรู้ ด้วยความเข้าใจ สมกับที่ท่านเป็นบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งที่มีส่วนช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ครั้งนั้น จนหนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ หนังสือที่คนไทยควรอ่าน โดยสำนักงานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายละเอียดสินค้า

“ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒” โดย ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม เล่มนี้เป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงวิกฤตการณ์ของประเทศ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘) ที่สำคัญอย่างยิ่งเล่มหนึ่ง

 

โดยมุ่งอธิบายให้เห็นภาพเหตุการณ์ บุคคลแวดล้อม ชั้นเชิงทางการทูต กุศโลบายทางการเมือง กลวิธีทางการทหารของประเทศที่ร่วมในสงคราม ตลอดจนวิธีคลี่คลายปัญหาต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งร่วมอยู่ในเหตุการณ์ ให้รอดพ้นมหาภัยในครั้งนั้น อย่างรอบคอบและรอบด้าน

 

ผู้เขียนได้อธิบายให้เห็นภาพปฐมเหตุก่อนที่จะเกิดสงคราม ระหว่างเกิดสงคราม และหลังสงคราม อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยความรอบรู้ ด้วยความเข้าใจ สมกับที่ท่านเป็นบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งที่มีส่วนช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ครั้งนั้น จนหนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ หนังสือที่คนไทยควรอ่าน โดยสำนักงานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

สารบาญ


- ภาคหนึ่ง เริ่มสงครามด้านยุโรป ถึงเริ่มสงครามด้านเอเซีย

- ภาคสอง ระหว่างสงคราม

- ภาคสาม หลังสงคราม

- ภาคผนวก เอกสารประกอบ

สารบาญค้นคำ