Connect with Facebook

ปรัชญาของขงจื้อ (สำหรับผู้เริ่มเรียนรู้)

รหัสสินค้า: 9786163430489
สำนักพิมพ์ สมิต
ผู้แต่ง - ผู้แปล ศักดิ์ บวร
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 94

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 90 บาท

Special Price 81 บาท

หนังสือเข้า 11-01-2017

ได้รับ 81 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

กว่าสองพันปีมาแล้ว หลักคำสอนที่ถูกมองว่าทื่อๆ ได้เอกลักษณ์มีรายละเอียดมากจนน่าเบื่อหน่ายที่หลุดออกจากปกของขงจื้อนักปราชญ์จีนในยุคโบราณ ยังคงได้รับการยกย่องจากชาวโลกมาจนทุกวันนี้ แม้พวกเราส่วนใหญ่จะยังคงไม่เข้าใจว่านักปราชญ์ท่านนี้มีเจตนาที่แท้จริงอย่างไร จึงคิดค้นและเรียงร้อยหลักคำสอนที่ดูเหมือนเป็นคำพูดยืดยาดน่ารำคาญเต็มไปด้วยรายละเอียดแม้กับเรื่องหยุมหยิมแต่แฝงความนัยที่ลึกซึ้งจนยากแก่การเข้าใจ แต่เราก็พอจะรู้ว่าเจตนาที่แท้จริงของท่านอยู่ที่การอบรมสั่งสอนศานุศิษย์ของท่านให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและผู้บริหารที่ดี มีคุณธรรมแน่นอน ท่านไม่ได้คิดไกลไปกว่านั้น แต่ด้วยความที่หลักคำสอนต่างๆ ของท่านสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งนั่นก็คือ “มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม” หลักคำสอนของท่านจึงได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากผู้ใฝ่รู้ทั่วโลกมานานกว่าสองพันปี

ปรัชญาของขงจื้อเล่มนี้จะนำเสนอแผ่นภาพชีวิตและแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก ผู้ซึ่งเพียรพยายามให้เข้าถึงหลักปรัชญาที่ “ยืดยาดแต่ลึกซึ้ง” และเพียรพยายามเข้าถึงตัวท่านรวมทั้งคัดเลือกหลักคำสอนบางส่วนของท่านมาเสนอให้แก่ผู้ที่อยากจะผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการใช้ชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงานให้มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดสินค้า

กว่าสองพันปีมาแล้ว หลักคำสอนที่ถูกมองว่าทื่อๆ ได้เอกลักษณ์มีรายละเอียดมากจนน่าเบื่อหน่ายที่หลุดออกจากปกของขงจื้อนักปราชญ์จีนในยุคโบราณ ยังคงได้รับการยกย่องจากชาวโลกมาจนทุกวันนี้ แม้พวกเราส่วนใหญ่จะยังคงไม่เข้าใจว่านักปราชญ์ท่านนี้มีเจตนาที่แท้จริงอย่างไร จึงคิดค้นและเรียงร้อยหลักคำสอนที่ดูเหมือนเป็นคำพูดยืดยาดน่ารำคาญเต็มไปด้วยรายละเอียดแม้กับเรื่องหยุมหยิมแต่แฝงความนัยที่ลึกซึ้งจนยากแก่การเข้าใจ แต่เราก็พอจะรู้ว่าเจตนาที่แท้จริงของท่านอยู่ที่การอบรมสั่งสอนศานุศิษย์ของท่านให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและผู้บริหารที่ดี มีคุณธรรมแน่นอน ท่านไม่ได้คิดไกลไปกว่านั้น แต่ด้วยความที่หลักคำสอนต่างๆ ของท่านสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งนั่นก็คือ “มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม” หลักคำสอนของท่านจึงได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากผู้ใฝ่รู้ทั่วโลกมานานกว่าสองพันปี

 

ปรัชญาของขงจื้อเล่มนี้จะนำเสนอแผ่นภาพชีวิตและแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก ผู้ซึ่งเพียรพยายามให้เข้าถึงหลักปรัชญาที่ “ยืดยาดแต่ลึกซึ้ง” และเพียรพยายามเข้าถึงตัวท่านรวมทั้งคัดเลือกหลักคำสอนบางส่วนของท่านมาเสนอให้แก่ผู้ที่อยากจะผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการใช้ชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงานให้มากยิ่งขึ้น