Connect with Facebook

พุทธภาวะ

รหัสสินค้า: 9786163212566
สำนักพิมพ์ -
ผู้แต่ง ไชย ณ พล ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ - จำนวนหน้า 177

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 149 บาท

Special Price 135 บาท

หนังสือเข้า 21-01-2015

ได้รับ 135 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

ปรารถนาเป็นอะไร ผู้รู้ ผู้เห็น หรือผู้บรรลุผลสำเร็จ เหล่าธรรมชน จงพิจารณาดูเถิดว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรระหว่างความเป็นผู้รู้ ผู้เห็น และผู้บรรลุผลสำเร็จ หากต้องการเป็นผู้รู้ จงไปหาคัมภีร์มาท่องเพื่อจดจำให้ได้ หรือไปเรียนหลักสูตรทั้งหลายที่เปิดสอนกันอยู่ ทั้งจากคนที่รู้บ้าง คนที่เข้าใจว่าตนรู้บ้าง คนที่พยายามจะรู้บ้าง หากต้องการเป็นผู้เห็น จงฝึกจิตวิธีใดวิธีหนึ่งที่ถนัดอย่างจริงจัง ฝึกจิตให้มาก ชื่นชมในจิต และยินดีในการฝึกจิตอย่างยิ่ง ไม่นานก็จะเห็นสิ่งต่างๆ ที่คนอื่นไม่เห็น หากไม่เห็นในสมาธิโดยตรง เมื่อจิตโล่งก็จะสามารถเข้าใจได้ด้วยจิต หาต้องการเป็นผู้บรรลุผลสำเร็จต้องปล่อยวางทั้งความรู้และความเห็นเสีย เพระแม้จะรู้จำความจริงทั้งหมด ก็ใช่ว่าจะบรรลุผลได้เพราะเหตุนั้นไม่ เพราะสัญญาที่พอกเข้าไปนั่นเองจะปิดกั้นจิตมิให้หลุดพ้น แท้จริงแล้ว สัญญาขันธ์ก็ต้องละให้ขาด และหากจมอยู่ในจิตเพลิดเพลินกับความเป็นทิพย์แห่งจิตที่เห็นสิ่งต่างๆ ได้มากมายก็จะสร้างภพอันประณีตเฉพาะตน ซุกอยู่ในภูมิต่างๆ หาได้หลุดพ้นสู่ความไร้ขอบเขตไม่ ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า

สารบัญเรื่อง

• การเตรียมพร้อม
• ชัยชนะในสนามรบ
• ละโลกสู่พุทธภาวะ
• การเผยพุทธะและการแผ่ธรรมะ
• การบริหารหมู่คณะโดยธรรม
• สรุป

ปรารถนาเป็นอะไร ผู้รู้ ผู้เห็น หรือผู้บรรลุผลสำเร็จ เหล่าธรรมชน จงพิจารณาดูเถิดว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรระหว่างความเป็นผู้รู้ ผู้เห็น และผู้บรรลุผลสำเร็จ หากต้องการเป็นผู้รู้ จงไปหาคัมภีร์มาท่องเพื่อจดจำให้ได้ หรือไปเรียนหลักสูตรทั้งหลายที่เปิดสอนกันอยู่ ทั้งจากคนที่รู้บ้าง คนที่เข้าใจว่าตนรู้บ้าง คนที่พยายามจะรู้บ้าง หากต้องการเป็นผู้เห็น จงฝึกจิตวิธีใดวิธีหนึ่งที่ถนัดอย่างจริงจัง ฝึกจิตให้มาก ชื่นชมในจิต และยินดีในการฝึกจิตอย่างยิ่ง ไม่นานก็จะเห็นสิ่งต่างๆ ที่คนอื่นไม่เห็น หากไม่เห็นในสมาธิโดยตรง เมื่อจิตโล่งก็จะสามารถเข้าใจได้ด้วยจิต หาต้องการเป็นผู้บรรลุผลสำเร็จต้องปล่อยวางทั้งความรู้และความเห็นเสีย เพระแม้จะรู้จำความจริงทั้งหมด ก็ใช่ว่าจะบรรลุผลได้เพราะเหตุนั้นไม่ เพราะสัญญาที่พอกเข้าไปนั่นเองจะปิดกั้นจิตมิให้หลุดพ้น แท้จริงแล้ว สัญญาขันธ์ก็ต้องละให้ขาด และหากจมอยู่ในจิตเพลิดเพลินกับความเป็นทิพย์แห่งจิตที่เห็นสิ่งต่างๆ ได้มากมายก็จะสร้างภพอันประณีตเฉพาะตน ซุกอยู่ในภูมิต่างๆ หาได้หลุดพ้นสู่ความไร้ขอบเขตไม่ ฯลฯ