Connect with Facebook

ศิลปะของพ่อ

รหัสสินค้า: 9786162321689
สำนักพิมพ์ บริษัท บีเวล พับลิชชิ่ง จำกัด
ผู้แต่ง วันชัย ด้วงพันธุ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2559 จำนวนหน้า 134

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 150 บาท

Special Price 135 บาท

หนังสือเข้า 26-01-2017

ได้รับ 135 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

หนังสือศิลปะของพ่อเล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “พ่อของฉัน” ภายในเล่มได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9)ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการดนตรี ด้านการถ่ายภาพ ด้านจิตกรรม ด้านประติมากรรม ฯลฯ โดยผูกร้อยเรื่องราวผ่านยายกับหลานให้เป็นตัวดำเนินเรื่อง ด้วยความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ผนวกรวมกับพระอัจฉริยภาพ ทำให้พระองค์ทรงเป็นเลิศทางด้านศิลปะทุกแขนง

                พระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” พระองค์ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ ทั้งจากพสกนิกรและศิลปินทั่วโลกในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้

รายละเอียดสินค้า

พระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” พระองค์ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณ ทั้งจากพสกนิกรและศิลปินทั่วโลกในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้