Connect with Facebook

งานของพ่อ

รหัสสินค้า: 9786162321672
สำนักพิมพ์ บริษัท บีเวล พับลิชชิ่ง จำกัด
ผู้แต่ง วันชัย ด้วงพันธุ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2559 จำนวนหน้า 133

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 150 บาท

Special Price 135 บาท

หนังสือเข้า 26-01-2017

ได้รับ 135 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

หนังสือ งานของพ่อเล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “พ่อของฉัน”ภายในเล่มได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9)เช่น ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ฯลฯ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินและเกิดขึ้นสำหรับประชาชนของพระองค์โดยผูกร้อยเรื่องราวผ่านยายกับหลานให้เป็นตัวดำเนินเรื่อง

                “เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จะเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

รายละเอียดสินค้า

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จะเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”