Connect with Facebook

จดหมายเหตุดาราศาสตร์สยามประเทศ รัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๘

รหัสสินค้า: 9786161203597
สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ผู้แต่ง วิษณุ เอื้อชูเกียรติ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557 จำนวนหน้า 143

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 330 บาท

Special Price 297 บาท

หนังสือเข้า 10-02-2015

ได้รับ 297 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงที่วิชาดาราศาสตร์เฟื่องฟูโดดเด่นที่สุดคือสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเหล้าเจ้าอยู่หัวและรัชกาลสปัจจุบัน ดังปรากฏในหนังสือของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในชุด พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย ซึ่งแสดงประวัติศาสตร์ในสองรัชสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากความสนพระทัยในวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นพระมหาษัตริย์นักดาราศาสตร์ และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ : ยุคทองของดาราศาสตร์ไทย เมื่อปี ๒๕๕๕ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตั้งเป้าในแผนดำเนินงานว่า ประวัติศาสตร์ในช่วงระหว่างรัชกาลที่ ๔ กับราชกาลที่ ๙ ที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ซึ่งคนทั่วไปน้อยคนจะรู้จักจะต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติม และนำมาเผยแพร่ให้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของหนังสือ จดหมายเหตุดาราศาสตร์สยามประเทศ รัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๘

รายละเอียดสินค้า

ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงที่วิชาดาราศาสตร์เฟื่องฟูโดดเด่นที่สุดคือสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเหล้าเจ้าอยู่หัวและรัชกาลสปัจจุบัน ดังปรากฏในหนังสือของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในชุด พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย ซึ่งแสดงประวัติศาสตร์ในสองรัชสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากความสนพระทัยในวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นพระมหาษัตริย์นักดาราศาสตร์ และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ : ยุคทองของดาราศาสตร์ไทย เมื่อปี ๒๕๕๕ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตั้งเป้าในแผนดำเนินงานว่า ประวัติศาสตร์ในช่วงระหว่างรัชกาลที่ ๔ กับราชกาลที่ ๙ ที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ซึ่งคนทั่วไปน้อยคนจะรู้จักจะต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติม และนำมาเผยแพร่ให้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของหนังสือ จดหมายเหตุดาราศาสตร์สยามประเทศ รัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๘


สารบัญ

 

  • • ระหว่าง ๒ เสาหลักทางดาราศาสตร์สากลในประเทศไทย
  • • ดาราศาสตร์รัชกาลที่ ๕ : คราสแหลมเจ้าลาย
  • • ดาราศาสตร์รัชกาลที่ ๖ : สืบเนื่องและยั่งยืน
  • • ดาราศาสตร์รัชกาลที่ ๗ : คราสโคกโพธิ์
  • • ดาราศาสตร์รัชกาลที่ ๘ : สยามในกระแสโลก
  • • ดาราศาสตร์ ๔ รัชกาล สั่งสมสู่ปัจจุบัน