Connect with Facebook

พระราชวิจารณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปกแข็ง)

รหัสสินค้า: 9786117146022
สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา
ผู้แต่ง ประพต เศรษฐกานนท์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2552 จำนวนหน้า -

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 500 บาท

Special Price 450 บาท

หนังสือเข้า 18-09-2015

ได้รับ 450 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

หนังสือพระราชวิจารณ์เล่มนี้มีความสำคัญทั้งในส่วนของเอกสารต้นฉบับและ
ในส่วนพระราชวิจารณ์จดหมายความทรงจำต้นฉบับนั้น เป็นทั้งหลักฐาน
ประวัติศาสตร์และวรรณคดีชิ้นสำคัญ อันบรรจุสำนวนร้อยแก้วโบราณ ซึ่ง
สามารถสืบสาวกลับไปสู่จินตภาพของภาษาไทยในอดีต ในส่วนพระราชวิจารณ์
นั้นนอกจากจะเป็นข้อวินิจฉัยอันหลักแหลมและให้ความรู้ในทางโบราณคดีแล้ว
ยังกล่าวได้ว่าพระราชวิจารณ์เล่มนี้คือ วรรณกรรมวิจารณ์สมัยใหม่ชิ้นแรกๆ
ของสังคมไทย

รายละเอียดสินค้า

หนังสือพระราชวิจารณ์เล่มนี้มีความสำคัญทั้งในส่วนของเอกสารต้นฉบับและ
ในส่วนพระราชวิจารณ์จดหมายความทรงจำต้นฉบับนั้น เป็นทั้งหลักฐาน
ประวัติศาสตร์และวรรณคดีชิ้นสำคัญ อันบรรจุสำนวนร้อยแก้วโบราณ ซึ่ง
สามารถสืบสาวกลับไปสู่จินตภาพของภาษาไทยในอดีต ในส่วนพระราชวิจารณ์
นั้นนอกจากจะเป็นข้อวินิจฉัยอันหลักแหลมและให้ความรู้ในทางโบราณคดีแล้ว
ยังกล่าวได้ว่าพระราชวิจารณ์เล่มนี้คือ วรรณกรรมวิจารณ์สมัยใหม่ชิ้นแรกๆ
ของสังคมไทย