Connect with Facebook

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)

รหัสสินค้า: 9770125135550
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง นิพัทธ์ แย้มเดช, กุลชาติ ทักษไพบูลย์, นิติ ภวัครพันธุ์, ปัญญาพร มกรพงษ์, ศิวัช ศรีโภคางกุล, ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ดร.วรารัก เฉลิมพันธุ์ศักดิ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 328

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 200 บาท

Special Price 180 บาท

หนังสือเข้า 14-03-2018

ได้รับ 180 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้"


รายละเอียดโดยย่อ

     "รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา"

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

  

รายละเอียดสินค้า

"รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา"


คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

     สารบัญโดยย่อ


ํ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง : กรณีศึกษาปรากฏการณ์วิวาทะหลายกระแสและการสถาปนาให้เป็นสัญลักษณ์ของรัฐชาติ

      นิพัทธ์  แย้มเดช

ํ คอร์รัปชันกับสังคมไทย : วาทกรรมโลกเสรีนิยมใหม่กับหนทางแก้ไขที่ขวางต้านประชาธิปไตย

      กุลชาติ  ทักษไพบูลย์

ํ อภินิหารและปาฏิหาริย์ : เรื่องเล่าและจินตนาการแห่งเทือกเขาหิมาลัย

      นิติ  ภวัครพันธุ์

ํ ยุทธศาสตร์ของจีนต่อเอเชีย สมัยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ค.ศ. 2013-2016: มุมมองจากเสรีนิยมใหม่และสภาพจริงนิยมใหม่

      ปัญญาพร  มกรพงษ์

 ํ คำขอโทษกับทางเดินที่แสนรันทด : การสร้างความปรองดองในประเทศออสเตรเลีย

      ศิวัช  ศรีโภคางกุล

ฯลฯ