รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)

รหัสสินค้า: 9770125135536
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่ง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวนหน้า 438

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 200 บาท

Special Price 180 บาท

หนังสือเข้า 08-06-2017

รายละเอียดโดยย่อ

“เรื่องเล่าจากต่างแดน” กับการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายชนชั้นกลาง ในไพรัชนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2484-2489

ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและการซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ช่วง พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2509

จาก “โซ๊ด” สู่ “สะวิง”: อัสดงคตนิยมกับการเมืองของการแปลทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

การพัฒนากองทัพจีนให้ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ใหญ่ของเมตเตอร์นิคกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ค.ศ.1815-1848)

เมื่อเนปิดอว์ปฏิรูป : ความท้าทายและการปรับตัวในความสัมพันธ์เมียนมาร์และจีน

การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัยและขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ตอบธเนศ : สนทนาเรื่องชาติพันธุ์และชาติ

บทตอบนิติ ภวัครพันธุ์

ข้อสังเกตบางประการต่อ บันทึกของลีโอ สเตราส์ เรื่อง The concept of the Political ของคาร์ล ชมิทท์

บทความปริทัศน์ : โลกาภิวัฒน์กับความไม่เท่าเทียมกัน

รายละเอียดสินค้า

“เรื่องเล่าจากต่างแดน” กับการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายชนชั้นกลาง ในไพรัชนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2484-2489

ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและการซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ช่วง พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2509

จาก “โซ๊ด” สู่ “สะวิง”: อัสดงคตนิยมกับการเมืองของการแปลทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

การพัฒนากองทัพจีนให้ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ใหญ่ของเมตเตอร์นิคกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ค.ศ.1815-1848)

เมื่อเนปิดอว์ปฏิรูป : ความท้าทายและการปรับตัวในความสัมพันธ์เมียนมาร์และจีน

การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัยและขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ตอบธเนศ : สนทนาเรื่องชาติพันธุ์และชาติ

บทตอบนิติ ภวัครพันธุ์

ข้อสังเกตบางประการต่อ บันทึกของลีโอ สเตราส์ เรื่อง The concept of the Political ของคาร์ล ชมิทท์

บทความปริทัศน์ : โลกาภิวัฒน์กับความไม่เท่าเทียมกัน